De aanpak

De Gezonde School-aanpak is praktisch, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij de wensen van de school. Als school maak je de keuze met welk thema je aan de slag wilt gaan. Bij het maken van deze keuze kun je hier gebruik van maken:

  • de cijfers van de monitors van de GGD. De Kindermonitor en de Gezondheidsmonitor Jeugd geven je inzicht in de gezondheid en welzijn van de kinderen in jouw gemeente.
  • Sluit aan bij de beleidsprioriteiten of speerpunten van de school en het bestuur.

Begin klein en breid je activiteiten stap voor stap uit. Elk succes geeft positieve energie om weer door te gaan!

Wij adviseren scholen over de landelijke aanpak Gezonde School. Daarbij bieden we naast landelijke interventies en activiteiten ook lokale en regionale programma’s. Er zijn al veel ervaringen en mooie resultaten bij de scholen in onze regio. Bekijk daarvoor de praktijkvoorbeelden uit onze regio.

De Gezonde School-aanpak werkt met deze vier pijlers:

Op een Gezonde School worden structureel lessen gegeven over de gekozen thema’s. De Gezonde School adviseert om methodes met aangetoonde effectiviteit te gebruiken. Dan is de kans op goede resultaten groter. Op de Gezonde School website vind je:

Wij bieden zelf ook programma’s en activiteiten aan voor scholen.

Een Gezonde School staat in een omgeving die stimulerend, veilig en uitdagend is voor leerlingen en medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan: een buitenomgeving die uitnodigt om te bewegen of een gezamenlijke schooltuin in de wijk. En de ouders/verzorgers zijn natuurlijk ook belangrijke partners. Denk bij het betrekken van ouders om ook aan de mensen die laaggeletterd zijn.

Vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen of risicofactoren is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan pesten of overgewicht. Verwijs leerlingen met problemen op tijd door en zorg voor een fijne samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg hierin. Maak bijvoorbeeld gebruik van de cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd en onze Kindermonitor GGD Gelderland-Zuid.

Onder deze pijler vallen afspraken en regels rond de gezondheidsthema’s. Neem gezondheid op in het schoolbeleid. Dat draagt bij aan de structurele en blijvende aandacht voor de gekozen thema’s. Denk bijvoorbeeld aan: een protocol rond cyberpesten en een traktatiebeleid.