Experiment Jeugdzorg Dichtbij

Het Experiment Jeugdzorg Dichtbij maakt het mogelijk om ambulante hulp van Entréa in te zetten zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg. Ben jij als professional betrokken bij het werkveld van de jeugdzorg (centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, zorgadviesteams, zorgnetwerken), dan kun je een gezin aanmelden voor deze ambulante hulp. Om in aanmerking te komen moet het gezin in een van de volgende gemeenten wonen: Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Wijchen, Beuningen of Druten.

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid

De checklist LIRIK is bedoeld om een vermoeden van kindermishandeling of anderszins onveilige opvoedingssituatie te onderkennen en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. De checklist helpt de medewerker zijn professionele oordeel over het vermoeden van kindermishandeling en de mogelijke risico’s te expliciteren en onderbouwen. De materialen zijn te downloaden op www.nji.nl.