Veilig Thuis

Wanneer er in een gezin vaak een dreigende sfeer is, kan dit wijzen op huiselijk geweld. Van huiselijk geweld is sprake als er bijvoorbeeld klappen vallen of als er met dingen gegooid wordt in huis. Een dreigende sfeer kan ook ontstaan door terugkerende beledigingen en vernederingen, seksueel misbruik of financiële afpersing.

Melden bij Veilig Thuis

De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen. Een melding kun je doen via het gratis telefoonnummer 0800 – 20 00. Dit telefoonnummer is voor iedereen 24 uur per dag bereikbaar.

Op de website van Veilig Thuis Gelderland-Zuid vind je ook informatie voor professionals die vragen hebben over Veilig Thuis. Heb jij als professional vragen over samenwerking, neem dan contact op met het secretariaat: 088 – 144 70 70 voor inhoudelijk overleg over casuïstiek. Je kunt jouw vraag ook mailen naar: veiligthuis@ggdgelderlandzuid.nl.