Meldingsplichtige ziekten

Infectieziektebestrijding

Het team Infectieziekten van GGD Gelderland-Zuid houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. Dit gebeurt met voorlichting en adviezen aan de bevolking over de preventie en risico’s van infectieziekten. Maar ook via het geven van vaccinaties en in sommige gevallen het voorschrijven van medicijnen.

Meldingsplichtige infectieziekten

In Nederland zijn er meldingsplichtige infectieziekten. Bekijk de pagina over welke infectieziekten meldplichtig zijn op de website van het RIVM. Artsen en laboratoria die vaststellen dat er (mogelijk) sprake is van één van deze ziekten, moeten dit melden bij de GGD. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. De GGD gaat op zoek gaat naar de bron en geeft adviezen om verdere verspreiding te voorkomen. Doordat infectieziekten gemeld worden, heeft de GGD zicht op het voorkomen van deze ziektes in de regio.

Bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet is met een infectieziekte, onderzoekt ons team Infectieziektebestrijding hoe de ziekte is opgelopen. Ook gaan wij na of andere personen op dezelfde manier zijn besmet. Hiermee proberen we te voorkomen dat een infectieziekte zich uitbreidt en mogelijk zelfs tot een epidemie leidt.

Melden van infectieziekten

Wil je weten wanneer en hoe je een infectieziekte moet melden? Op de website van het RIVM vind je een folder over het melden van infectieziekten.

Of lees onze informatiekaart voor:

Team infectieziekten

Is er mogelijk sprake van een infectieziekte op uw school? Bel de GGD: 088 – 144 71 26

Bel de GGD direct als:

• Een kind is opgenomen in het ziekenhuis of is overleden.
• Een kind hersenvliesontsteking (meningitis) of geelzucht (hepatitis A) heeft.
• Een ongewoon aantal kinderen en/of personeelsleden last heeft van: vlekjes, diarree, braken of schurft.

Neem ook gerust contact op bij vragen over:
• communicatie naar ouders
• infectieziekten en zwangerschap
• weren van kinderen
• onrust op school

www.ggdgelderlandzuid.nl (zoekterm: ‘gezondheidsinfo’)
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Download de informatiekaart voor scholen (niet digitoegankelijk)

Team infectieziekten

Is er mogelijk sprake van een infectieziekte op uw kindercentrum? Bel de GGD: 088 – 144 71 26

Bel de GGD direct als:

• Een kind is opgenomen in het ziekenhuis of is overleden.
• Een kind hersenvliesontsteking (meningitis) of geelzucht (hepatitis A) heeft.
• Een ongewoon aantal kinderen en/of personeelsleden last heeft van: vlekjes, diarree, braken of schurft.

Neem ook gerust contact op bij vragen over:
• communicatie naar ouders
• infectieziekten en zwangerschap
• weren van kinderen
• onrust op kindercentrum

www.ggdgelderlandzuid.nl (zoekterm: ‘gezondheidsinfo’)
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Download de informatiekaart voor kindercentrum (niet digitoegankelijk)

MELDING VAN INFECTIEZIEKTEN

ARTIKEL 26 VAN DE WET PUBLIEKE GEZONDHEID

Hoofden (zorgmanagers, afdelingshoofden) van verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn wettelijk verplicht een verhoogd aantal zieken met gezondheidsklachten die mogelijk besmettelijk zijn te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende gezondheidsklachten:

MAAGDARMPROBLEMEN, BRAKEN EN/OF DIARREE

  • Als meer dan een vijfde deel van één afdeling van de bewoners en/of personeel/verzorgers binnen één week klachten heeft, of
  • Als meer dan een tiende deel van de instelling (bewoners/personeel) binnen één week klachten heeft

SCHURFT (SCABIËS)

  • bij drie mogelijke en/of bewezen gevallen van schurft, of
  • één geval van scabiës crustosa (de zeer besmettelijke vorm)
  • bij één geval van schurft is melden niet verplicht maar wel wenselijk

ANDERE ERNSTIGE AANDOENINGEN DIE MOGELIJK BESMETTELIJK ZIJN

Denk hierbij aan bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of influenza in korte tijd.

GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING MAAR WEL WENSELIJK:

Uitbraak van dragerschap van resistente bacteriën, zoals bijvoorbeeld MRSA

WAAR EN HOE MELDEN?

Binnen kantooruren: GGD Gelderland-Zuid, team infectieziekten: 088 – 144 71 26
Buiten kantooruren: GGD-arts via meldkamer: 024 – 379 48 04
Via E-mail: infectieziekten@ggdgelderlandzuid.nl
Website: www.ggdgelderlandzuid.nl (contact formulier)

Graag binnen een dag melden met de volgende gegevens:

  • Aantal zieken en wie? (personeel en/of bewoners)
  • Op welke afdelingen?
  • Welke klachten en 1e ziektedag van de zieken
  • Ziekenhuisopname of overlijden?
  • Diagnose gesteld? Zo ja, door wie?

Download de informatiekaart voor instellingen (niet digitoegankelijk)

Overleg met de GGD

Bent u een huisarts of andere professional en wilt u intercollegiaal overleg over een infectieziekte of een infectieziekte melden? Neem dan contact op met de GGD, team Infectieziektebestrijding: 088 – 144 71 26, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden (in geval van spoed) 024 – 379 48 04. Je kunt vragen naar de dienstdoende infectieziekten arts.