In de media

In de media zijn enkele artikelen verschenen over het leefstijlspreekuur. Lees hieronder hoe het leefstijlspreekuur het concept positieve gezondheid behartigt.

Uniek in Nederland: pilot met leefstijlspreekuur bij Eerstelijns Centrum Tiel

Gezondheidsmakelaar schakel tussen eerste- en nuldelijns gezondheidszorg

Tiel, 4 september 2020 – Gezondheid is heel breed en zo kijken we er binnen het leefstijlspreekuur ook naar. Het gaat erom dat je goed voor jezelf zorgt, je je goed voelt, je kan meedoen, je kan genieten en levenskracht ervaart. Een gezonde leefstijl draagt daaraan in zeer grote mate bij. Daaronder wordt verstaan dat je voldoende beweegt, gezond eet en drinkt, goed slaapt, voldoende ontspanning hebt en een sociaal leven hebt dat je plezier brengt. Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) gaat ‘positieve gezondheid’ meer integreren in de werkwijze. Het leefstijlspreekuur behartigt het concept positieve gezondheid. Mensen kunnen vanaf deze maand daarvan gebruikmaken. De gemeente Tiel is mede-opdrachtgever; dit concept past binnen haar gezondheidsnota. Het spreekuur betekent nog meer optimale zorg voor de patiënt en één contactpersoon met goede kennis van de ondersteuningsmogelijkheden.

Weinig tijd, veel belang

Tijdens het consult heeft de huisarts vaak weinig of geen tijd om – naast de klacht waarmee de patiënt langskomt – ook andere aspecten van gezondheid te bespreken. Leefstijlfactoren blijven dan onderbelicht, terwijl die wel vaak een (grote) rol spelen in het voorkomen van chronische aandoeningen zoals (het risico op) hart- en vaatziekten, COPD en diabetes. Ook beginnende klachten van depressieve aard, stress, eenzaamheidsklachten, slaapproblemen en overgewicht kunnen door een gezonde leefstijl beïnvloed worden. Ook na een fysiotherapeutisch behandeltraject kan het onder de loep nemen van iemands leefstijl heel behulpzaam zijn. Als iemand zijn of haar leefstijl verbetert, dan gaat hiervan een preventieve werking uit en dat draagt bij aan de algehele gezondheid én het geluk.

Portalfunctie tussen eerste- en nuldelijn

Elone Quartel, gezondheidsmakelaar van de GGD, stelde bij Nikola Metzger, Manager Kwaliteit en Zorginnovatie van het ECT Tiel het leefstijlspreekuur voor. Beiden waren het meteen eens; mensen kunnen nóg beter ondersteund worden door een sterkere verbinding tussen nuldelijns-/preventieve gezondheidszorg en eerstelijnszorg. Nikola Metzger: “Binnen de Jeugd-GGZ hebben we een vergelijkbare schakelfunctie in samenwerking met de gemeente Tiel in het ECT gerealiseerd. De voordelen voor patiënten, naasten en samenwerkingspartners zijn groot! Kinderen krijgen optimale zorg en worden sneller geholpen. Ook de samenwerking tussen partners is sterker geworden. Van het leefstijlspreekuur heb ik ook hoge verwachtingen.” Elone Quartel: “Er zijn veel ondersteuningsmogelijkheden in Tiel. Als gezondheidsmakelaar ben ik een onafhankelijke spin-in-het-web en goed op de hoogte van het aanbod. Het is mijn doel om de inwoners met gezondheidsklachten in de gemeente Tiel te informeren over een gezonde leefstijl, ze te activeren en door te verwijzen naar een passend en gewenst leefstijl- en/of welzijnsaanbod. Een aanbod dat zich richt op bewegen, ontmoeten, gezonde voeding en mentale fitheid.” Het leefstijlspreekuur gaat dus de portalfunctie vervullen tussen de eerste- en nuldelijn.

Spinnenweb Positieve Gezondheid
Tijdens het spreekuur vult de patiënt een kaart in: het ‘Spinnenweb Positieve Gezondheid’. Hierop geeft hij of zij cijfers voor zijn of haar mentale welbevinden, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, zingeving, sociale leven en kwaliteit van leven. Elone Quartel: “Het is puur bedoeld als gesprekskaart. In één oogopslag krijg ik een beeld waarop ik de patiënt kan bevragen. Ik ga op zoek naar zijn motivatie; is dat bewegen, voeding, beter kunnen slapen? Vervolgens kan ik aangeven wie hierbij kan ondersteunen. Denk hierbij aan een beweegmakelaar, voedingsdeskundige/ diëtist, mentale coach, welzijnscoach, leefstijlcoach of doorverwijzing naar al het collectieve aanbod in de nuldelijn.”

Maatwerk naar patiënt én huisarts
Het leefstijlspreekuur zal twee dagdelen per week plaatsvinden in het ECT. Een bezoeker van het spreekuur kan maximaal 3x een half uur gezien worden. Elone Quartel: “Tijdens het spreekuur zie ik iemand in al zijn of haar aspecten. Ik kan adviseren en zogezegd doorverwijzen, maar ook kijken waar eventuele financiële drempels kunnen worden weggenomen. Bijvoorbeeld door uit te zoeken wat wordt vergoed en door af te stemmen met de zorgverlener. Maar daarbij blijft het niet. Voor een compleet beeld van de patiënt zorg ik tevens zoveel mogelijk voor terugkoppeling naar de huisarts. Het maatwerk werkt dus twee kanten op: naar de patiënt, maar ook naar de huisarts. Ik wil aansluiten op wat hij of zij nodig heeft.”

Vooroplopen
De pilot start bij ECT Tiel en wordt na een half jaar geëvalueerd. Zijn de ervaringen en resultaten positief, dan wordt het mogelijk ook ingezet bij andere artsen. Elone Quartel: “Het ECT Tiel loopt voorop in de inzet van nieuwe projecten en pilots voor optimale zorg. En – in dit geval – ook in samenwerking met de gemeente. Deze pilot is daar een uitstekend voorbeeld van. Ik geloof enorm in de gezondheidswinst die de patiënt kan boeken door nog meer op maat ondersteund te worden tijdens het leefstijlspreekuur.”

Lees meer informatie of om aanmelden op www.ecttiel.nl.

– einde persbericht –

Elone Quartel is gezondheidsmakelaar bij GGD Gelderland-Zuid. In september 2020 begon zij met een leefstijlspreekuur bij het eerstelijnscentrum (ECT) in Tiel. Het was een proef als antwoord op de behoeften van de huisartsen in het centrum. De huisartsen merkten dat veel patiënten gezondheidsklachten hadden vanwege hun leefstijl. Zelf hadden zij geen tijd en kennis om de patiënten te begeleiden. Vandaar dat zij de GGD inschakelden.

Lees het hele artikel.