29 mei 2021

Vaccinaties voor kwetsbare groepen

De komende maanden moet iedereen in Nederland aan bod komen voor een vaccinatie. Om kwetsbare groepen te bereiken hebben we ook de hulp van intermediairs nodig. Zo kunnen via de bibliotheek in Rivierenland of Wijchen en STIP Nijmegen afspraken worden gemaakt. Ook verzorgen we prikmomenten voor dak- en thuislozen.

Ondersteuning bij vaccinatie

Mensen die hulp willen bij het maken van een vaccinatieafspraak, kunnen hiervoor terecht bij de Stips in Nijmegen: 024 – 350 200 00. Of op de websites van de bibliotheek Rivierenland en Wijchen. Mensen met vragen over het vaccinatieprogramma kunt u doorverwijzen naar het vaccinatiecallcenter van de GGD: 088 – 144 71 23 | coronavragen@ggdgelderlandzuid.nl. Op de website van de GGD vindt u een overzicht van begrijpelijke corona-informatie voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Prikmomenten dak- en thuislozen

Voor dak- en thuislozen zijn er prikomenten in de Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat in Nijmegen. Dak- en thuislozen kunnen er binnenlopen voor een prik op 28, 29 en 30 juni tussen 08.00 en 11.00 uur. Voor de mensen die verblijven in een daklozenopvang, organiseren we vaccinaties op locatie.

Monitoren vaccinatiebereidheid

Aan de hand van de opkomstcijfers volgen wij de vaccinatiebereidheid onder bevolkingsgroepen binnen gemeenten. Waar nodig ondernemen we extra actie richting slecht bereikte doelgroepen.