24 oktober 2022

Patiënt tijdig informeren bij meldingsplichtige infectieziekte

Wanneer een patiënt gediagnosticeerd wordt met een meldingsplichtige infectieziekte, meldt de behandelend arts dit bij de GGD. De taak van de GGD is dan om bron- en contactonderzoek te doen, zodat we verdere verspreiding van de ziekte kunnen tegengaan. De patiënt bellen we zo snel mogelijk voor informatie en voorlichting. Uiteraard is het belangrijk dat de patiënt de uitslag dan al kent.

Wat als de melding binnenkomt?

Wanneer bij het team Infectieziektebestrijding een meldingsplichtige infectieziekte wordt gemeld, bellen we met de arts die de diagnostiek heeft aangevraagd. Vaak is dit de huisarts. Aan de hand van het klinisch beeld bepalen we of het echt om een meldingsplichtige ziekte gaat. We volgen hierbij de richtlijn van het RIVM. Daarnaast hebben we het telefoonnummer van de patiënt nodig voor bron- en contactonderzoek, maar ook om isolatie- of hygiënemaatregelen te bespreken.

Met spoed de patiënt informeren

Helaas gebeurt het wel eens dat onze verpleegkundige de patiënt belt, maar deze nog niet op de hoogte is van de uitslag. Dat is geen prettige situatie voor de patiënt. Wij vragen huisartsen hun patiënt daarom met enige spoed te informeren nadat een diagnose bekend is. Als GGD moeten wij soms snel handelen, bijvoorbeeld als contacten van de patiënt gevaar lopen zoals bij een meningokokkeninfectie. Als huisarts kunt u uiteraard altijd met ons overleggen over wat handig is.

Het telefoonnummer van onze Infectieziektelijn is: 088 – 144 71 26. In dringende gevallen kunt u buiten kantoortijden bellen met: 088 – 061 16 72 (meldkamer Oost-Nederland). Vraag naar de dienstdoende arts Infectieziektebestrijding.