29 mei 2021

Meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is 1 van de 16 CSG’s in Nederland. Al jaren groeit het aantal slachtoffers dat hulp zoekt bij het CSG in onze regio. Ook in 2020. Professionals die in hun werk te maken krijgen met slachtoffers van seksueel geweld, hebben hierbij een belangrijke verwijsfunctie.

Acute en niet-acute zorg

In 2020 steeg het aantal acute slachtoffers met ruim 10% (137). Ook niet-acute slachtoffers vroegen vaker hulp. Acute slachtoffers zijn mensen die minder dan 8 dagen geleden slachtoffer werden van seksueel geweld. Wanneer zij zich binnen een week melden, kan de meest optimale zorg worden verleend en kunnen sporen nog worden veiliggesteld. Vandaar dat het CSG slachtoffers graag zo snel mogelijk helpt.

Signaleren en doorverwijzen

Intermediairs, zoals huisartsen, spelen een belangrijke rol bij het signaleren en doorverwijzen van slachtoffers naar het CSG. U kunt laagdrempelig overleggen met het CSG. Mail uw contactgegevens (telefoonnummer, naam en professie) naar GelderlandZuidMidden@centrumseksueelgeweld.nl. Een arts van het CSG neemt dan de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Informatie van het CSG

Meer informatie over het CSG Gelderland-Zuid en -Midden vindt u in het jaarverslag 2020. Voor het (jongere) publiek is er een laagdrempelige informatiefilm over de acute opvang. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van het CSG, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor professionals.