Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Zijn de jongeren in onze regio gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol? Doen ze aan sport? En is dit veranderd door de jaren heen? Om een antwoord te geven op dit soort vragen gaat vanaf 25 september de Gezondheidsmonitor Jeugd weer van start. De komende week ontvangen scholieren en hun ouders hiervoor informatie via school. Alle middelbare scholen in Gelderland-Zuid doen mee aan de monitor.

GGD Gelderland-Zuid heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij tussen eind september en eind november een vragenlijst willen uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De vragen gaan over gezondheid, leefstijl en welzijn. In Gelderland-Zuid doen alle 38 middelbare schoollocaties mee. 

Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.  

Deelname is vrijwillig

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Privacy gewaarborgd

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke schoollocatie, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de GGD de gegevens op wijk-gemeenteniveau wil analyseren. 

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

Meer weten over privacy? Ga dan naar de privacyverklaring van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 GGD Gelderland-Zuid.

Alle GGD’en doen mee

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten, landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en de preventie van gezondheidsproblematiek.

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd 1 keer in de 4 jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl

Heb je vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Neem dan contact op via: onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl