14 oktober 2022

Een beter binnenmilieu op school

Als leerkracht wil je graag in een frisse klas lesgeven en ouders willen graag dat hun kind(eren) in een frisse omgeving les krijgen. Onlangs riep Dennis Wiersma, minister voor PO en VO, schoolbesturen en gemeenten op om werk te maken van betere ventilatie op scholen. Hiervoor is een ondersteuning van €140 miljoen beschikbaar gemaakt. Hoe zit het met de ventilatie bij u op school? Lees meer.