07 augustus 2023

Hoe gaat het?

De volgende vragen hebben betrekking op hoe je je de afgelopen 7 dagen hebt gevoeld. Kruis dat antwoord aan dat het beste aangeeft hoe je je voelde. 

20230803 – EPDS Vragenlijst
Ik heb kunnen lachen en de zonnige kant van de dingen kunnen inzien
Ik heb met plezier naar dingen uitgekeken
Ik heb mij zelf onnodig verwijten gemaakt als er iets fout ging
Ik ben bang of bezorgd geweest zonder dat er een aanleiding was
Ik reageerde schrikachtig of paniekerig zonder echte goede reden
De dingen groeiden me boven het hoofd
Ik voelde me zo ongelukkig dat ik er bijna niet van kon slapen
Ik voelde me somber en beroerd
Ik was zo ongelukkig dat ik heb zitten huilen
Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen