Klachtenfolder

Versie 230421

Je wilt zo goed mogelijk geholpen worden, zeker als het om gezondheid gaat. GGD Gelderland-Zuid vindt het belangrijk dat je tevreden bent. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Of dat de dienstverlening niet naar wens verloopt. Als dit gebeurt, willen wij dat graag van jou horen. Met jouw reactie of klacht kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

In deze online folder lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent of een klacht wilt indienen.

Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Het is altijd zinvol om jouw onvrede of klacht eerst te bespreken met de GGD- medewerker waarmee je contact hebt (gehad), of met de afdeling waar deze medewerker werkt. Misschien is er sprake van een misverstand en kan hij/zij dit in een gesprek rechtzetten. Lost dit gesprek voor jou niets op? Of heb je liever geen gesprek met de betrokken medewerker? Laat dan weten dat je ontevreden bent.

Hoe laat je weten dat je ontevreden bent?

Ben je ontevreden? Vul dan ons klachtenformulier in.

Stuur je liever een e-mail of een brief? Verwoord hierin duidelijk wat er is gebeurd, wanneer en wie daarbij betrokken waren.

Jouw e-mail stuur je naar: klachtenfunctionaris@ggdgelderlandzuid.nl

Jouw brief stuur je naar:
GGD Gelderland-Zuid Directiesecretariaat
T.a.v. klachtenfunctionaris Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

De klachtenfunctionaris probeert je binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw bericht te bellen.

Tijdens dit telefoongesprek vertellen wij je de mogelijkheden om jouw klacht te behandelen. Dit kan door:

  • bemiddeling via klachtenfunctionaris
  • behandeling door de klachtencommissie

De klachtenfunctionaris begeleidt je bij het verwoorden van jouw klacht en tijdens het bemiddelingsproces. Het is ook mogelijk om je bij te laten staan door een andere organisatie of persoon naar keuze.

Klachtbemiddeling

Wij behandelen jouw klacht bij voorkeur via bemiddeling. Dit gaat als volgt: onze klachtenfunctionaris hoort van jou wat er misgegaan is en start een intern onderzoek. Soms vraagt de klachtenfunctionaris om samen met jou in gesprek te gaan met de afdeling. De bemiddeling wordt afgesloten met een bemiddelingsverslag met indien van toepassing verbetermaatregelen.

Klachtencommissie

Kun jij je niet vinden in de uitkomst van de bemiddeling? Of leg je jouw klacht liever meteen voor aan de klachtencommissie? Dan is dit mogelijk. De klachtencommissie maakt gebruik van jouw informatie en die van de aangeklaagde. Je wordt beiden om een toelichting gevraagd. De commissie komt daarna tot een uitspraak. Je ontvangt een exemplaar van de uitspraak en, indien van toepassing, de daarin genoemde verbetermaatregelen.

De klachtencommissie van GGD Gelderland-Zuid bestaat uit leden die geen relatie hebben met de GGD.
De gegevens van de klachtencommissie kun je opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Andere mogelijkheden

Kun jij je niet vinden in de uitspraak van de klachtencommissie? Dan kun jij contact opnemen met:

De Geschillencommissie Publieke Gezondheid
Postbus 90600
2509 LP ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 310 53 10
www.degeschillencommissiezorg.nl

of

De Nationale Ombudsman
Telefoon (0800) 335 55 55
www.nationaleombudsman.nl

Vragen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen of wil jij een klacht indienen? Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de GGD

(088) 144 71 44 of mail naar klachtenfunctionaris@ggdgelderlandzuid.nl

Meer informatie

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem kunnen je ook helpen bij jouw vraag of klacht over de zorg- en dienstverlening van Veilig Thuis. Je kunt bij hen terecht voor informatie en advies, ook bieden zij hulp bij het indienen van een klacht.