Compliment, tip of klacht

GGD Gelderland-Zuid vindt het belangrijk dat je tevreden bent. Soms zijn mensen zo tevreden dat ze ons een compliment willen geven. Maar natuurlijk kan het gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat de hulpverlening niet verloopt zoals je verwacht. Is dit het geval, wil je ons dat dan laten weten? Jouw tip of klacht zorgt ervoor dat wij kunnen blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Compliment geven?

Ben jij tevreden over onze dienstverlening? Onze medewerkers vinden het leuk om dit persoonlijk te horen. Maar je kunt het ook via dit complimenten formulier aan ons laten weten. Wij zorgen dan dat het op de juiste plek komt. Dank je wel alvast voor de moeite.

Wat kun je doen als je ontevreden bent?

1. Een tip geven

De GGD is altijd op zoek naar verbeteringen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Heb je een tip om onze dienstverlening te verbeteren? Wij stellen het op prijs als jij jouw tip doorgeeft. Je kunt dit doen via het contactformulier.

2. Jouw ontevredenheid bespreken

Het is zinvol om jouw onvrede of klacht eerst te bespreken met de GGD- of Veilig Thuis medewerker waarmee je contact hebt (gehad). Misschien is er sprake van een misverstand en kan hij/zij dit in een gesprek rechtzetten. Lost dit gesprek voor jou niets op? Of heb je liever geen gesprek met de betrokken medewerker? Dan kun je een klacht indienen.

3. Een klacht indienen

Je kunt een klacht indienen door ons klachtenformulier in te vullen.

Stuur je liever een e-mail of een brief?
Schrijf hierin wat er is gebeurd en wie daarbij betrokken waren.
Jouw e-mail stuur je naar: klachtenfunctionaris@ggdgelderlandzuid.nl

Stuur je brief naar:
GGD Gelderland-Zuid
Directiesecretariaat
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Het is ook mogelijk om bij de receptie van GGD Gelderland-Zuid, telefoonnummer 088 – 144 71 44, om een terugbelverzoek door de klachtenfunctionaris te vragen.

Meer informatie

In de klachtenfolder vind je meer informatie over de klachtenprocedure. Je kunt ook de Klachtenregeling GGD Gelderland-Zuid (niet digitoegankelijk) bekijken.

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem kunnen je ook helpen bij jouw vraag of klacht over de zorg- en dienstverlening van Veilig Thuis. Je kunt bij hen terecht voor informatie en advies, ook bieden zij hulp bij het indienen van een klacht.

De klachtenprocedure geldt ook voor Veilig Thuis Gelderland-Zuid, want Veilig Thuis valt onder GGD Gelderland-Zuid.

Omdat Veilig Thuis niet valt onder de Wkkgz kunnen klachten niet voorgelegd worden aan de geschillencommissie. Je kunt deze klachten wel voorleggen aan de klachtencommissie of de Nationale Ombudsman.