Voorzorg

VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma. Het is gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind in een kwetsbare situatie , met een opeenstapeling van risicofactoren in het verleden en heden. (zoals huiselijk geweld, middelengebruik, financiële problemen, geen/beperkt netwerk, weinig of geen opleiding ). Zij krijgen preventieve ondersteuning met een intensief schema van huisbezoeken door ervaren VoorZorgverpleegkundigen. Dit krijgen zij tijdens hun zwangerschap tot het kind 2 jaar is.

Een goede relatie tussen de verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder.

Voorzorg richt zich op alle levensgebieden, maar de nadruk ligt op de relatie ouder-kind. En het bewerkstelligen van een goede hechting en voorkomen van herhaling van ongewenste patronen. Tijdens de huisbezoeken maakt de verpleegkundige ook gebruik van videohometraining.

Hoe worden de deelneemsters bereikt

Verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, straathoekwerk, MEE, interne schoolbegeleiders, leerplichtambtenaren en anderen bespreken met zwangeren uit de doelgroep het programma VoorZorg. De VoorZorgverpleegkundige neemt bij een positieve reactie contact op en gaat op een uitgebreid kennismakingshuisbezoek (tevens intake).

De indicatiecriteria voor deelname aan VoorZorg zijn:

  • Cliënt is zwanger van een eerste kind dat ze wil gaan opvoeden;
  • Cliënt heeft te maken met een cumulatie van risicofactoren;
  • Cliënt accepteert VoorZorg op vrijwillige basis en als eigen keus als ondersteuning.

Aanmelden van cliënten

Aanmelden van cliënten voor Voorzorg kan via onze website. Vul het online formulier Registratie Voorzorg in.

GGD Gelderland-Zuid biedt ook Voorzorg Late Start, er is geen leeftijdsgrens meer.

Meer informatie

Meer informatie over voorzorg vind je op de website van het NCJ.