Kennisnetwerk KiSS

KiSS ondersteunt sekswerkers en kwetsbare doelgroepen binnen het sekswerk. Daarnaast houdt KiSS zich bezig met het voorkomen en stoppen van seksuele uitbuiting.

Wat is het doel van KiSS?

Met de ondersteuning door KiSS willen we:

 • Voorkomen dat kwetsbare doelgroepen sekswerk gaan verrichten.
 • Passende hulp en zorg bieden aan sekswerkers. Sekswerkers ondersteunen die willen veranderen van werk.
 • Mensen in een (mogelijk toekomstige) seksuele uitbuitingssituatie toeleiden naar zorg.
 • Deskundigheid bevorderen van professionals die met sekswerkers of met kwetsbare doelgroepen te maken hebben.

Wat biedt KiSS?

Voor (ex-)sekswerkers en kwetsbare doelgroepen:

 • Consult en advies.
 • Loopbaanbegeleiding en ondersteuning bij verandering van werk.
 • Casemanagement.
 • Toeleiding naar passende hulp en ondersteuning. Ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Voorlichting en educatie. Weerbaarheidstrainingen, individueel of collectief. Lotgenotengroepen.

Voor professionals:

 • Training en voorlichting over:
  • bespreekbaar maken seksualiteit
  • (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  • LVB en uitbuiting
  • mensenhandel
 • Consultatie, advies en coaching.
 • Advies van een ervaringsdeskundige.

Hoe meld je iemand aan bij KiSS?

Stuur een beveiligde e-mail met hierin de aanmelding naar kiss@ggdgelderlandzuid.nl. Voeg hierbij:

 • Een toestemmingsverklaring ondertekend door degene die je aanmeldt.
 • Een korte beschrijving van de situatie en de hulpvraag van deze persoon.
 • Naam- en contactgegevens van deze persoon. Contactgegevens van de aanmelder.

KiSS coördineert de aanmelding en stemt met de ketenpartners af bij wie de hulpvraag hoort. Dit doet KiSS volgens de regels van de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Je kunt ook vragen om (anoniem) overleg met KiSS. Stuur hiervoor een e-mail naar kiss@ggdgelderlandzuid.nl en geef aan wanneer je bereikbaar bent. Sekswerkers kun je voor vragen en informatie doorverwijzen naar de website www.alsseksjewerkis.nl.

Waar vind ik meer informatie?

Wil je weten wat KiSS voor jou kan betekenen? Stuur voor advies of overleg een e-mail naar kiss@ggdgelderlandzuid.nl. Meer informatie vind je op:

Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS) is een samenwerking tussen onderstaande partners in de regio Gelderland-Zuid:

 • Sterker sociaal werk
 • Moviera
 • MEE Gelderse Poort
 • Iriszorg
 • GGD Gelderland-Zuid