School(ziekte)verzuim

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. De methodiek is ontwikkeld door scholen, leerplichtambtenaren en de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant.

Vroegtijdig signaleren

M@ZL signaleert ziekteverzuim vroegtijdig. Daardoor wordt goede zorg en begeleiding voor de leerlingen gerealiseerd. Hiermee kan het welbevinden en de gezondheid van de leerling verbeteren en vermindert schoolverzuim. Met minder schooluitval en leerachterstanden als gevolg. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren werken hierin samen en hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim.

Hieronder vind je twee documenten over onze werkwijze rondom school(ziekte)verzuim.