Richtlijn schokkende gebeurtenis

Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis. Als het gebeurt, heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen met kinderen een aangrijpende gebeurtenis meemaken, is dat voor hen dubbel zo moeilijk. Zij hebben dan niet alleen te maken met hun eigen reacties en verdriet. Ze willen ook de kinderen zo goed mogelijk steunen.
Wat kun je doen om je leerlingen zo goed mogelijk te helpen?

Daarover gaat ‘Schokkende gebeurtenis voor leerkrachten’Deze pagina heeft geen betrekking op kinderen die herhaaldelijk en langdurig getraumatiseerd zijn, zoals incestslachtoffers.

We hebben ook een pagina voor jongeren en voor ouders: