Richtlijn borstvoeding regio Nijmegen

In regio Nijmegen wordt door de professionals de  ‘Richtlijn Borstvoeding’ van het NCJ gehanteerd. Deze richtlijn draagt bij aan het vergroten van de kennis en het verbeteren van de advisering en voorlichting rond borstvoeding. Alle betrokken hulpverleners in de regio hebben duidelijke afspraken gemaakt over wie welke taak uitvoert rond de advisering en wat de inhoud moet zijn van de adviezen.