Gehoortest

Eén op de zeven kinderen (9-15 jaar) hoort al slechter. Dit kan bijvoorbeeld komen door het luisteren naar te harde muziek. Gehoorschade is niet te genezen en heeft veel effect op iemands leven. De GGD wil gehoorschade bij kinderen voorkomen en beginnende gehoorschade bij kinderen opsporen. Op de website www.kinderhoortest.nl of www.oorcheck.nl kunnen kinderen snel en eenvoudig, online hun gehoor testen. Deze test meet hoe goed een kind spraak in ruis (rumoer) verstaat. Is de uitslag van de test niet goed? Dan kan er sprake zijn van beginnend gehoorverlies.

Gehoortest laten afnemen

Wil je weten of er sprake is van beginnend gehoorverlies bij jouw kind? Een medewerker van de jeugdgezondheidszorg kan met behulp van een audiometer een gehoortest afnemen. Bij afwijkende bevindingen kan de jeugdarts doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum. Hier wordt een KNO-onderzoek en een uitgebreid gehooronderzoek uitgevoerd.

Op de website www.veiligheid.nl vind je meer informatie over gehoorschade. Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over het effectief werken aan gehoor in het primair onderwijs.