Sexting

Sexting! Je hoort er in de media regelmatig over en misschien heb je er in het werk wel eens mee te maken gehad. Sexting is het maken en verspreiden van seksueel getinte tekstberichten, foto- en filmmateriaal van jezelf of van anderen. Onder jongeren is dit een thema dat speelt. Deze pagina geeft in het kort weer wat je over dit onderwerp zou moeten weten.

Aard en omvang

Uit een landelijk onderzoek blijkt dat 3% van de ondervraagde jongeren seksueel getinte foto’s op internet heeft geplaatst en 4% seksuele handelingen met leeftijdsgenoten heeft gefilmd met de webcam. Vervolgens heeft 6% deze filmpjes gedeeld via het internet. Deze cijfers liggen in lijn met de regionale E-MOVO-monitor van GGD GelderlandZuid. Uit deze monitor blijkt dat 3% wel eens aan webcamseks heeft gedaan. Onder webcamseks wordt verstaan het laten zien van borsten, billen, geslachtsdelen of het verrichten van een seksuele handeling.

Ondanks dat er maar een kleine groep jongeren bezig is met sexting kan het wel grote negatieve gevolgen hebben voor een jongere. Het maken en delen van sexy beeld- en videomateriaal en het ongecontroleerd doorsturen van het materiaal aan grote groepen mensen, voor wie het materiaal niet bestemd is, kan leiden tot pesten en zelfs afpersing. Digitale beelden van seksuele handelingen en gedragingen die op het internet zijn gezet, zijn niet meer te verwijderen. Ook is de kans aanwezig dat het materiaal opduikt in het kinderpornocircuit. Het foto- en videomateriaal dat jongeren van zichzelf of van anderen maken wordt aangemerkt als kinderporno. Als er sprake is van dwang, chantage, een ongelijkwaardige relatie, of als er geen toestemming gegeven is om de beelden uit te wisselen, wordt dit als strafbaar feit gezien.

Grooming

Een hieraan verwante problematiek is ‘Grooming’. Bij Grooming zijn het volwassenen, maar soms ook leeftijdsgenoten die tieners aanzetten tot het doen van seksuele handelingen voor de webcam, of het maken van expliciete foto’s van seksuele handelingen. Met de bedoeling om het slachtoffer hiermee te chanteren. Een jongere die is aangezet tot het maken van sexy foto- en videomateriaal kan niet alleen gechanteerd en afgeperst worden maar het kan ook leiden tot fysieke ontmoetingen met de dader en seksueel misbruik.

Angst

Het thema roept veel angst op en heeft een hoog urgentiegevoel bij volwassenen. Dit komt omdat het zich afspeelt in de digitale wereld van de jeugd. Volwassenen hebben daar voor hun gevoel weinig tot geen zicht op het wel en wee van hun kind. Dit gevoel van gebrek aan controle wakkert angst aan. Maar dat is niet altijd terecht. Het is namelijk niet per definitie gevaarlijk omdat we er geen zicht op hebben. Jongeren zijn meestal zelfregulerend en normatief van aard. Jongeren hebben meestal de intentie om het ook online leuk en gezellig te houden.

Begeleiding en voorlichting

Het is belangrijk dat we jongeren niet vanuit angst benaderen maar dat we ze begeleiden in de digitale wereld zodat ze zich tot mediawijze volwassenen ontwikkelen. Dit kan door jongeren serieus te nemen in hun motieven en intenties en door volwassenen beter te informeren. Hoe begeleid je jongeren rondom dit thema? Sexting is een mix tussen seksuele vorming, mediawijsheid en welbevinden/sociale veiligheid. Het is dus belangrijk om deze thema’s structureel en planmatig aan te pakken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de thema’s seksuele en relationele vorming, mediawijsheid en welbevinden/sociale veiligheid? Op het Gezonde School gedeelte van onze website lees je er meer over.

Interessante Websites