Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen, is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Het bevorderen van hun welbevinden binnen een positief pedagogisch klimaat, heeft een positief effect op hun gezondheid en leerprestaties. Het voorkomt bovendien psychische problemen op latere leeftijd.

Cijfers

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019/2020 geeft informatie over gezondheid, leefstijl en welbevinden van de middelbare scholieren. Zie hier de belangrijkste resultaten over ‘Welbevinden’ voor de regio Gelderland-Zuid.

De meeste jongeren kunnen goed met hun ouders opschieten en hebben genoeg vrienden. Toch heeft 14% heeft een zwakke relatie met de ouders en 6% heeft weinig sociale steun van vrienden. 11% groeit op in een gezin met een ziek of verslaafd gezinslid, de meeste van deze jongeren hebben thuis mantelzorgtaken.

Een grote meerderheid noemt zichzelf gelukkig, maar toch is bij 11% het geluk matig en 3% noemt zich ongelukkig. 13% heeft psychosociale problemen (meiden meer dan jongens). Er zit (logischerwijs) overlap tussen geluk, psychosociale problemen, thuissituatie en vrienden.

Vier op de tien jongeren voelt zich vaak gestrest (meiden meer dan jongens). Het meest door ‘school of huiswerk’ of ‘alles wat ik moet doen’.  Deze vormen van stress hangen nauw samen met prestatiedruk. Stress door ‘situatie thuis’ en ‘eigen problemen’ worden minder vaak genoemd, maar ze zijn wel ernstiger. Jongeren die hiermee te maken hebben voelen zich veel minder gelukkig en minder gezond, ze hebben vaker psychosociale problemen en ze slapen slechter.

Ons aanbod voor dit thema

Tijdens deze workshop onderzoekt een schoolteam vanuit welke waarden ze aan welbevinden op school willen gaan werken. Vanuit positieve drijfveren en ervaringen, creëert het team een aantrekkelijk beeld van de toekomst. Van daaruit worden vervolgstappen gezet, van een passend lesprogramma tot het betrekken van ouders/verzorgers.

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar als het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In een dergelijke verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren.

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid kunnen hierbij ondersteuning bieden. Voorbeelden van werkvormen, boeken, instanties, websites en voorbeeldbrieven vind je op de website van GGD Gelderland-Zuid.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen methodes:

Lees meer over hoe je als school kunt werken aan het bevorderen van het welbevinden van leerlingen op www.welbevindenopschool.nl en op www.gezondeschool.nl bij de criteria voor het themacertificaat Welbevinden.

Stichting School en Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.