Relaties, Seksualiteit en Diversiteit

Seksuele en relationele vorming is een integraal onderdeel van opvoeding en onderwijs. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van opvoeders en school. Leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ook worden ze zich bewust van hun eigen gevoelens en die van anderen. Zij kunnen hierdoor beter beslissingen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Als school kun je hier positieve invloed op uitoefenen.

Cijfers

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019/2020 geeft informatie over gezondheid, leefstijl en welbevinden van de middelbare scholieren. Zie hier de belangrijkste resultaten over seksuele ervaring en diversiteit voor de regio Gelderland-Zuid.

De helft van de 4e-klassers heeft wel eens met iemand gezoend en 17% van de 4e klassers heeft wel eens seks gehad. In klas 2 ligt dit nog veel lager. Leerlingen van het vmbo basis/kader hebben duidelijk eerder ervaring met zoenen en seks dan leerlingen van het vwo.

Ruim 5% van de jongeren heeft ingevuld dat ze wel eens ongewild op de mond zijn gezoend, intiem zijn betast of ongewild seks hadden. En 4% heeft gezegd dat ze deze vraag niet willen beantwoorden. Meisjes hebben meer negatieve ervaringen dan jongens. Qua opleiding zijn er meer ongewenste seksuele ervaringen bij de leerlingen van het vmbo basis/kader.

Jongeren die homo- of biseksuele gevoelens bij zichzelf ervaren, ondervinden vaak vele drempels om ‘gewoon’ zichzelf te kunnen zijn. Een negatieve houding bij leeftijdsgenoten verhoogt die drempels enorm. De laatste 15 jaar is de negatieve houding tegenover homoseksualiteit steeds minder geworden. In 2003 noemde 46% homoseksualiteit normaal, in 2019 was dat 72%. En in 2003 vond 17% het nog ‘erg raar’ of ‘verkeerd’ en dat was in 2019 10%.

Ons aanbod voor dit thema

Docententraining: docenten worden voorbereid op het geven van lessen over relaties, seksualiteit en diversiteit. Aan de orde komen: de mogelijke lesmethodes, seksuele ontwikkeling, seksuele diversiteit, omgaan met lastige situaties.

De docent leert om deze lesmethode te gebruiken in zijn/haar lessen.

Docenten en andere schoolmedewerkers leren m.b.v. het Vlaggensysteem hoe zij seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen, bespreken en aanpakken. Deze training kan ook ingezet worden na een situatie (op school) met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer.

Deze workshop biedt de docent/mentor/counselor handvatten voor de les, met als doel: het bespreekbaar maken en tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag via social media. Het is een praktische workshop met diverse werkvormen die direct toepasbaar zijn in de les.

Trainingen voor specifieke risicogroepen: ‘Girls Talk’ is een training van 8 bijeenkomsten, gebaseerd op groepscounselingmethodiek. De training richt zich speciaal op laagopgeleide meisjes van 14-18 jaar, die beginnend seksueel actief zijn en extra seksuele risico’s lopen zoals soa’s, onbedoelde zwangerschap en seksuele dwang of grensoverschrijding. ‘Make a Move’ is een soortgelijke training voor laagopgeleide jongens van 12-18 jaar. De trainingen kunnen in overleg en op indicatie voor een geselecteerde groep worden gegeven.

Voor ouders van leerlingen kan de GGD een training op maat verzorgen over relationele en seksuele opvoeding.

De gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben een specifiek aanbod om scholen op maat te ondersteunen bij aandacht voor seksuele en genderdiversiteit, SchoolsOUT. De insteek is dat iedereen op school zichzelf kan zijn en kan houden van wie die wil.

  • ‘Girls Talk’ is een training van 8 bijeenkomsten, gebaseerd op ‘groepscounselingmethodiek’. De training richt zich speciaal op laagopgeleide meisjes van 14-18 jaar, die beginnend seksueel actief zijn en extra seksuele risico’s lopen zoals soa’s, onbedoelde zwangerschap en seksuele dwang of grensoverschrijding.
  • ‘Make a Move’ is een soortgelijke training voor laagopgeleide jongens van 12-18 jaar. De trainingen kunnen in overleg en op indicatie voor een geselecteerde groep worden gegeven.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen methodes:

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en MBO.

Gastles van het COC over seksuele diversiteit en genderidentiteit.

Interactief theater voor leerlingen en ouders over seksualiteit, diversiteit, identiteit of gender van bijvoorbeeld de theatergroepen Theater AanZ of Play Back.

Diverse workshops en voorstellingen voor docenten en leerlingen over o.a. seksuele diversiteit door Mindmix.

Spel Lovebuzz voor brugklassen, door Rutgers.

Training Seksuele vorming in het (V)SO, door Rutgers.

Lesmethode Be-loved door Weerbaar in Seksualiteit. Lesmethode Wonderlijk Gemaakt, door Driestar Onderwijsadvies. Beide richten zich op scholen met een christelijke identiteit.