Bewegen en sport

Een actieve leefstijl draagt voor een belangrijk deel bij aan een goede gezondheid. Naast de lichamelijke effecten heeft bewegen voor jongeren een positieve invloed op onder andere het zelfvertrouwen en het uitvoeren van cognitieve taken, wat de schoolprestaties ten goede kan komen. Bewegen komt op school terug in de gymlessen. Maar er zijn ook veel andere momenten dat op bewegen ingezet kan worden door de school. Zowel binnen als buiten het klaslokaal, tijdens andere lesvakken, in de pauze of na school.

Cijfers

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019/2020 geeft informatie over gezondheid, leefstijl en welbevinden van de middelbare scholieren. Zie hier de belangrijkste resultaten over ‘Bewegen en Sport’ voor de regio Gelderland-Zuid.

Het sporten laat een iets dalende trend zien. In 2015 sportte 78% wekelijks bij een club of sportschool, in 2019 is dat 75%. Een sterkere daling is er in het wekelijks ongeorganiseerd actief bewegen (zoals voetballen op een veldje of een krantenwijk): van 77% naar 67%. Samengenomen zien we dat 12% van de jongeren in hun vrije tijd niet actief aan sport of bewegen doet. In 2015 was dit 8%.

Leerlingen van het vmbo-basis/kader sporten het minst en vwo-leerlingen het meest. Daarnaast blijkt dat jongens meer sporten dan meisjes en 2e-klassers meer dan 4e-klassers.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft aan dat jongeren minstens een uur per dag moeten bewegen. Het sporten op school en in de vrije tijd is zelden voldoende om dat te halen. Gelukkig fietst 87% iedere dag naar school. Toch lijkt het erop dat maar 1 op de 5 jongeren echt de beweegnorm haalt van iedere dag 1 uur bewegen.

Ons aanbod voor dit thema

GGD Gelderland-Zuid biedt lokale en regionale programma’s en activiteiten aan voor scholen:

  • Toolkit verantwoord mediagebruik: Kinderen besteden steeds meer tijd achter een beeldscherm en minder aan lichamelijke activiteiten. Het gebruik van beeldschermen gebeurt veelal zittend. Hierdoor neemt de motorische fitheid van kinderen af. Er bestaat ook een relatie tussen beeldschermgebruik en RSI klachten. Met de toolkit verantwoord beeldschermgebruik worden scholen ondersteund om hier op een goede manier mee om te gaan en passende (voorzorgs-)maatregelen te nemen. Voor een structurele borging is een voorbeeld beleid verantwoord beeldschermgebruik.
  • Website www.gezondeafsprakenmetjekind.nl/. De website biedt 11 adviezen voor een gezonde opvoeding. De website richt zich op ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar met als doel: preventie van overgewicht en obesitas. De website geeft praktisch tips en laat zien hoe ouders hun kind kunnen stimuleren om gezond te eten en bewegen.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen methodes:

leerlingen gaan actief aan de slag met hun eigen eet- en beweeggewoonten. Speerpunten zijn: verminderen van zittend gedrag, bevorderen van lichaamsbeweging, verminderen van ongezonde voeding en iedere dag ontbijten.

Hoe beweegvriendelijk is het schoolplein? En hoe kun je het schoolplein verbeteren? Om die vragen te kunnen beantwoorden is er een schoolpleinscan ontwikkeld.

Lees hier nog veel meer over een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving.

IRun2BFit is een beweeg- en leefstijlprogramma van acht weken met een fit lijf en bewustwording van een gezonde leefstijl als . De verschillende thema’s worden vakoverstijgend uitgevoerd bij biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles.

Samenwerking met regionale / landelijke partners

Voor het thema Bewegen en Sport werken de Gezondheidsmakelaars samen met Kenniscentrum sport & bewegen.