Bewegen en sport

Een actieve leefstijl draagt voor een belangrijk deel bij aan een goede gezondheid. Naast de lichamelijke effecten heeft bewegen voor jongeren een positieve invloed op onder andere het zelfvertrouwen en het uitvoeren van cognitieve taken, wat de schoolprestaties ten goede kan komen. Bewegen komt op school terug in de gymlessen. Maar er zijn ook veel andere momenten dat op bewegen ingezet kan worden door de school. Zowel binnen als buiten het klaslokaal, tijdens andere lesvakken, in de pauze of na school

Cijfers

In 2021 voerde GGD Gelderland-Zuid opnieuw de Kindermonitor uit. Ouders met een kind op de basisschool beantwoordden vragen over hun kind, over gezondheid, welbevinden, leefstijl en opvoeding. De belangrijkste resultaten van kinderen van 4-12 jaar rond het thema ‘Bewegen en Sport’ lees je hieronder.

  • Hoeveelheid beweging: slechts 38% van de kinderen beweegt elke dag minstens 1 uur. Wel bewegen bijna 4 op de 5 kinderen gemiddeld 7 uur of meer per week.
  • Lopen/fietsen naar school: 1 op de 5 kinderen gaat nooit lopend of zelf fietsend naar school.
  • Buitenspelen: 7 op de 10 kinderen spelen iedere dag (buiten schooltijd) minstens een half uur buiten. Belemmeringen die ouders ervaren voor het buiten spelen, zijn: te veel verkeer (17%), gevaarlijk water zoals sloot of vijver (16%), en te weinig vriendjes of vriendinnetjes (16%).
  • Georganiseerd sporten (club/vereniging): ruim een kwart van de kinderen sport niet of minder dan 1 uur per week in georganiseerd verband. Bijna driekwart van de kinderen is lid van een sportclub.

Ons aanbod voor dit thema

GGD Gelderland-Zuid biedt lokale en regionale programma’s en activiteiten aan voor scholen.

  • De website www.adviezenvooreengezondeopvoeding.nl biedt 11 adviezen voor een gezonde opvoeding. De website richt zich op ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar met als doel: preventie van overgewicht en obesitas. De website geeft praktisch tips en laat zien hoe ouders hun kind kunnen stimuleren om gezond te eten en bewegen.
  • E-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’: deze e- learning heeft als doel om opvoedvaardigheden van ouders te versterken bij het aanleren van een gezond eet- en beweeggedrag.
  • Toolkit verantwoord mediagebruik: Kinderen besteden steeds meer tijd achter een beeldscherm en minder aan lichamelijke activiteiten. Het gebruik van beeldschermen gebeurt veelal zittend. Hierdoor neemt de motorische fitheid van kinderen af. Er bestaat ook een relatie tussen beeldschermgebruik en RSI klachten. Met de toolkit verantwoord beeldschermgebruik worden scholen ondersteund om hier op een goede manier mee om te gaan en passende (voorzorgs-)maatregelen te nemen. Voor een structurele borging is een voorbeeld beleid verantwoord beeldschermgebruik.
  • Website www.gezondeafsprakenmetjekind.nl: De website biedt 11 adviezen voor een gezonde opvoeding. De website richt zich op ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar met als doel: preventie van overgewicht en obesitas. De website geeft praktisch tips en laat zien hoe ouders hun kind kunnen stimuleren om gezond te eten en bewegen.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen methodes:

Leerlingen in het basisonderwijs leren meer over gezonde voeding en voldoende bewegen. Ook worden zij gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Bekijk de website van Lekker Fit!.

Hoe beweegvriendelijk is het schoolplein? En hoe kun je het schoolplein verbeteren? Om die vragen te kunnen beantwoorden is er een schoolpleinscan ontwikkeld.

Lees hier nog veel meer over een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving.

programma ontwikkeld door de Gelderse Sport Federatie. Doel van dit programma is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 15.

Lees meer informatie over B-fit op de website van de Gelderse sportfederatie.

Programma om het uithoudingsvermogen van leerlingen van 6-12 jaar te verbeteren. Minimaal drie schooldagen per week gaan leerlingen klassikaal buiten wandelen, joggen of rennen.

Lees meer op de website van de Daily mile.

Een boek met 50 praktische werkvormen om bewegend leren in de klas in te zetten.

Lees meer over Bewegend Leren op Skills2move.

Samenwerking met regionale/ landelijke partners

Voor het thema Bewegen en Sport werken de Gezondheidsmakelaars samen met Kenniscentrum sport & bewegen.