Trots op Pro College Wijchen

Vertel eens wat over jullie school? 

Julia Dijkema (zorgcoördinator): “Bij Pro College Wijchen bereiden we leerlingen zo goed mogelijk voor op het leven in de maatschappij. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. De leerlingen hebben ook de mogelijkheid om op jonge leeftijd praktijkervaring op te doen tijdens hun stage. Daarvoor werken wij samen met verschillende stagebedrijven. Om onze leerlingen te begeleiden naar werk, inkomen of een vervolgopleiding, werken we vanuit zes kernwaarden: flexibiliteit, leren, ambitieus, trots en plezier, eigenaarschap en respect.” 

Hoe werken jullie aan gezondheid? 

“We hebben een hele mooie schooltuin waar de leerlingen in werken en onze Gezonde Schoolkantine wordt door de leerlingen zelf gerund. Bij de vakken ‘Horeca’ en ‘Zorg & Welzijn’ wordt er aandacht besteed aan gezond koken, gezonde voeding en gezonde leefstijl. Enkele jaren geleden hebben we als school besloten om het frisdrankenapparaat te vervangen door een watertappunt met kraan– en bruiswater. Dit is een krachtige omgevingsinterventie gebleken want behalve dat water drinken gezond is, zien we ook een positieve impact op het gedrag van de leerlingen door de mindere inname van suiker. Verder zijn wij in het bezit van het Gezonde School themacertificaat Bewegen en Sport. Sporten en beweegstimulering is belangrijk en draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van onze leerlingen.”

Hoe werken jullie aan het welbevinden?

 “Als school richten we ons op de positieve benadering, daarom volgen alle docenten een meerjarige scholing in Positive Behavior Support (PBS). We belonen leerlingen bij goed gedrag. Zo geven we leerlingen die niet fietsen op het plein een compliment, in plaats van de leerlingen die toch fietsen te straffen. Ook hebben we een antipestprotocol en zijn docenten geschoold in het herkennen en bestrijden van pestgedrag. Tijdens de mentorles en het vak Mens & Omgeving wordt lesgegeven in weerbaarheid en hoe om te gaan met pestgedrag. En elk jaar vragen wij aan leerlingen hoe veilig zij zich voelen bij ons op school. Hiervoor gebruiken wij de enquête ‘Monitor Sociale Veiligheid’. Ook besteden we aandacht aan het thema Gezonde relaties & Seksualiteit en hijsen wij tijdens Coming Out Day de regenboogvlag.”

Wat is de impact van corona geweest op de leerlingen? 

“Door corona hebben de leerlingen in lockdown-periodes online lessen gevolgd. Hierdoor moesten zowel docenten als de leerlingen zoeken naar alternatieve manieren van contact. De impact van corona en de lockdowns op onze leerlingen heeft onze aandacht. We hebben daarom ook met meer dan 200 leerlingen deelgenomen aan de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd’. Onze leerlingen hebben een online vragenlijst ingevuld over hun fysieke en mentale gezondheid (stress, eenzaamheid, beweging en middelengebruik). We zijn nog in afwachting van de uitkomsten.”

Waar ben je trots op?

 “Het meest trots ben ik op ons brede aanbod van mogelijkheden. Leerlingen kunnen bij ons verschillende kanten op. We hebben veel begeleiding in huis, waardoor we de leerling veel kunnen bieden. Onze leerlingen mogen zelf kiezen wat ze willen leren tijdens het ‘maatwerk’. Je ziet leerlingen dan opbloeien en hun talenten benutten. Ze zijn trots op zichzelf!”

Waar staat het college over twee jaar?

 “Op dit moment wordt onze school verbouwd tot een prachtig schoolgebouw. Na de verbouwing vormen de praktijkvakken echt het centrale middelpunt van de school. De school is dan ook open voor iedereen die een dienst van ons wil afnemen. De diensten die we bieden staan in het thema van ‘levensecht leren’. Mensen kunnen dan o.a. naar onze winkel komen voor zelfgemaakte producten of in het restaurant wat eten of een kop koffiedrinken. Ook kunnen mensen gebruik maken van onze maaltijdservice, de was-service, de klusjesdienst, de boodschappenservice of een fietsreparatie. Ik kijk daar erg naar uit!”