Trots op Montessori Tiel

Vertel eens wat over de school..

Directeur Marijke Pitlo: “We zijn een reguliere basisschool en werken vanuit de Montessorivisie. Kinderen leren door verwondering, verbazing, ontdekkingen. Deze verwondering komt uit het kind, maar wordt ook door de omgeving opgewekt. Daarom besteden we veel aandacht aan het creëren van een leerrijke omgeving.”

Hoe werken jullie aan het thema Milieu en Natuur? 

“Wij willen de kinderen meegeven dat we voor onze omgeving moeten zorgen. Dat zit ‘m al in kleine dingen. We vragen ouders bijvoorbeeld om hun kind een plantje mee naar school te geven. Dat plantje mag op hun tafel staan, zodat ze er goed voor kunnen zorgen. 

We geven de leerlingen de ruimte om zelf de natuur te ontdekken: hoe groeit een kikkervisje of een vlinder? We willen de kinderen graag liefde voor de natuur meegeven. Want dat wat je in je handen hebt gehouden, laat je de rest van je leven niet meer los. 

We hebben kweekbakken en een moestuin met een mooie kas. De kinderen zijn ontzettend trots op hun oogst. Als je zelf de worteltjes hebt gezaaid en verzorgd, smaken ze natuurlijk veel lekkerder.”

Naar buiten 

“We willen zoveel mogelijk met de kinderen buiten zijn. Er is een buiten lespodium; want vrijwel alles wat binnen kan, kan ook buiten: spelling, voorlezen of rekenen. Het is toch veel leuker om te berekenen voor hoeveel oppervlakte we aan graszaad nodig hebben voor onze tuin? Eens per drie weken gaat groep 5/6 de wijk in om afval te prikken. Zo houden we samen de wijk schoon. Ook gaan we met de kinderen lekker struinen in de uiterwaarden. En onze schoolreisjes hebben vaak met natuur en milieu te maken.”

Waar ben je trots op? 

“De leerkrachten! Want zij maken dit tot een succes. Interesse en verwondering voor de natuur krijg je niet door een methode te gebruiken. Het gaat om kleine ontdekkingen in de dagelijkse praktijk. De leerkrachten stellen goede vragen, creëren een leerrijke omgeving en geven ruimte voor onderzoek. En dat zie je terug bij de kinderen: “Juf, ik heb een spin gevonden. Mogen we de microscoop? Dan kunnen we ‘m goed bekijken.” 

Wat zijn valkuilen (geweest)? 

“Toen we startten met de moestuin hadden we geen goed beplantingsplan. Zo waren de courgettes midden in de zomervakantie klaar en hebben de kinderen die moeten missen. Tot voor kort konden we niet al het afval scheiden omdat we als school geen recht hadden op een container voor het plastic afval. Gelukkig krijgen we die binnenkort! En helaas kunnen we geen zonnepanelen plaatsen, en is het binnenmilieu niet geweldig. Dat komt doordat we een prachtig, maar oud schoolgebouw hebben.”

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

“We hebben de subsidie Blauw/Groene Schoolpleinen aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Als we die toegekend krijgen, dan komen er sluipstruikjes, verticale moestuintjes, regentonnen en waterloopjes op het plein. Ook wil ik de ouderbetrokkenheid bij dit thema vergroten, zodat we iedereen meenemen in onze onvergetelijke natuurbelevenissen.”