Trots op Koning Willem-Alexander school

Wie ben je?

 “Ik ben Kimberly Pouw, 33 jaar en werk als schoolleider op de Koning Willem-Alexanderschool in Culemborg. Een prachtige school met ongeveer 300 leerlingen! We werken met een eigen concept ‘het level leren’, waarbij er goed gekeken wordt naar de individuele onderwijsbehoeften en werken we met een halfjaarlijks bevorderingssysteem.”

Hoe werken jullie op school aan gezondheid? 

“Dat begint al bij het eten op school, we hebben de afspraak dat ouders voor de ochtendpauze fruit meegeven. Daarnaast vragen wij ouders of ze in plaats van een verpakt drankje een bidon mee naar school willen geven. 

We zien steeds vaker dat kinderen water drinken en het handige aan een bidon is dat leerlingen het gedurende de dag gewoon bij kunnen vullen. 

Ook ons beleid op traktaties is de laatste jaren veranderd, daarin geven we aan dat wij het zeer op prijs stellen als ouders een gezonde traktatie willen verzorgen. We merken wel op dat dit nog lastig is en dat begrijpen we, daarom plaatsen we de mooie gezonde creaties vaak op onze ouder-app om andere ouders te enthousiasmeren.

Daarnaast vinden we bewegen tijdens de lessen erg belangrijk, leerkrachten verzinnen allerlei oefeningen die ervoor zorgen dat de kinderen niet constant op hun stoel zitten.”

Waar ben je trots op? 

“Ik ben erg trots op de samenwerking met de ouders en op onze enthousiaste leerkrachten want alleen samen kunnen we de school zo gezond mogelijk inrichten.” 

Wat zijn valkuilen (geweest) ? 

“In het begin wilden we wel erg veel tegelijk invoeren, we waren iets te enthousiast. Zo vroegen we wel erg veel van de ouders en kinderen, gelukkig hebben we toen in samenwerking met de GGD gekeken naar wat de belangrijkste pijlers zijn en hebben we stapsgewijs het een en ander ingevoerd. Dit werkte goed, stapje voor stapje werkt het best.”

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben?

“Dan hopen wij het predicaat gezonde school te mogen ontvangen!”