Trots op .. Kindcentrum Westwijzer Wijchen

Jolanda van Vuuren (manager afdeling Kinderopvang), Sandra Moser (adjunct-directeur afdeling onderwijs) en Karin Boon (directeur afdeling onderwijs: “We zeggen wel eens: In het westen van Wijchen word je wijzer. Vandaar dat de naam van ons Kindcentrum ook niet Dé Westwijzer is, maar Westwijzer”

Wat maakt Kindcentrum Westwijzer zo bijzonder?

“We zijn als Kindcentrum 1 team, van pedagogisch medewerkers en medewerkers onderwijs samen. We zorgen ervoor dat we met school, kinderopvang en ouders om het kind heen staan. Die doorgaande lijn vinden we heel belangrijk. We hebben het daarbij ook steeds over ‘wij’ en ‘ons Kindcentrum’. Door dit ook steeds te benoemen maakt dat ons 1 team. ‘It takes a village to raise a child’.”

Eén team, één taal

“We kijken goed naar hoe we de kinderen aanspreken. We gebruiken zoveel mogelijk dezelfde taal naar het kind. Daarbij volgen en onderhouden zowel de pm’ers als leerkrachten de Kanjertraining! Verder kennen we het kind al van jongs af aan en is er een warme overdracht van kinderopvang naar groep 1. Het mooie van ons Kindcentrum is ook dat er veel meer onderling ‘vermengd’ wordt.  Zo gaan bijvoorbeeld peuters spelen op het kleuterplein, worden thema’s afgestemd en is er de vanzelfsprekendheid dat als een kind zover is om naar de onderbouw te gaan, de kleuters klaar staan om het kind te ontvangen.”

Hoe werken jullie verder nog aan gezondheidsbevordering?

“Jolanda is coach Gezonde Kinderopvang en samen werken wij volgens de aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School aan thema’s als voeding, bewegen en veiligheid. Zo hadden we vandaag de ontruimingsoefening; gezamenlijk!

Een geslaagde ouderavond over Lentekriebels

In schooljaar 2015-2016 hebben we besloten om tijdens de Week van de Lentekriebels de methode ‘Kriebels in je buik’ te gebruiken. En elk jaar zijn er wel ouders die daar vragen over hebben. Dit jaar ook, zeker na alle negatieve aandacht in de media. We wilden het thema zorgvuldig aanvliegen en ouders & verzorgers goed informeren. De ouderraad heeft samen met de GGD een ouderavond georganiseerd. We hebben gespard met elkaar, en ouders hebben geleerd over het perspectief van een kind en een volwassene. Samen als Kindcentrum hierin optrekken is heel fijn en waardevol. 

Samen in een nieuw gebouw!

We zitten nu nog samen in een tijdelijk gebouw.  In het nieuwe gebouw komen we allemaal uit op één speel/leerplein. Door die nabijheid gaat samenwerken nog meer vanzelf, verwachten we. We denken gezamenlijk mee over het nieuwe gebouw, bijvoorbeeld over de speel – en beweegruimte, de luchtkwaliteit en het groene schoolplein. Natuurlijk zijn er beperkingen maar we kijken naar wat er wel mogelijk is. We zijn heel nieuwsgierig naar elkaar. Dat je elkaar aanvult is mooi om te ervaren.”

Waar zijn jullie trots op?

Westwijzer Logo Def

Gisterenavond hebben de nieuwbouw gezien, en daar worden we heel blij van. Daar zijn we nu al echt trots op. Als wij als Kindcentrum daar dadelijk zijn; dan zijn we er gewoon klaar voor. Want daar komt onze visie van ons Kindcentrum zo goed tot uitdrukking! Die visie is steeds onze onderlegger geweest.

Waar willen jullie over 2 jaar staan?

Met onze voeten in ons nieuwe gebouw natuurlijk!