Trots op… De Wieken

Wie zijn jullie?

Leonie Albers (leerkracht groep 7) en Joke van Elleswijk (leerkracht groep 1 en 2), de Kanjercoördinatoren voor onze school. “We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Zodat ze zich fijn voelen. Want als ze zich op school fijn voelen, gaan ze graag naar school. Daarom besteden we gedurende het jaar op zeer uiteenlopende manieren aandacht aan diversiteit. Leerlingen kunnen dan van alles ontdekken over zichzelf en elkaar. En uiteindelijk zijn en doen wat echt bij ze past.”

Lentekriebels & Ouders

“Bij ons op school maken we al jaren gebruik van de lesmaterialen rond de ‘Week van de Lentekriebels’. Kinderen leren daarbij van alles over respectvol omgaan met elkaar, over zichzelf, over verliefdheid en over verschillen in gezinssamenstellingen bijvoorbeeld. Vorig jaar werden ouders ineens overspoeld door filmpjes op social media met allerlei misinformatie over deze projectweek. Daar hebben we via Social Schools en in gesprekken veel over uitgewisseld met ouders.”

Geef ons vertrouwen

“De komende Lentekriebels stellen we ouders met een mooie brief op Social Schools op de hoogte van wat we doen met Lentekriebels en wat we ermee willen bereiken. Daarin geven we heel transparant aan waar de lessen over gaan. Ouders krijgen alle ruimte om hun vragen te stellen. En daarbij maken we ook gebruik van alle filmpjes, webinars, voorbeeldteksten voor whatsappgroepen en andere materialen op de website Seksuele vorming. We vragen ouders ook om vertrouwen te hebben in de leerkrachten. De lessen zijn immers passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen. En helpen ze juist om weerbaar te worden. Naast alle info die ze op social media zien, krijgen ze op school betrouwbare informatie over hoe de wereld van 2024 er uit ziet.”

Waar ben je trots op?

“Onze leerlingen kunnen in een fijne sfeer zichzelf zijn. En soms krijgen we dat voor elkaar door heel specifiek ergens de aandacht te richten. Maar juist ook door het hele jaar te laten zien dat iedereen verschillend is en mag zijn! Onderwerpen die tijdens het Jeugdjournaal worden besproken, kunnen al een aanleiding zijn om een mooi gesprek te hebben in de klas. Net als de ‘Gouden Weken’ en andere lessen van Kanjer. Zo geven we kinderen mee dat we er allemaal bij horen en creëren we een prettige sfeer met iedereen.”

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben?

De Kanjerregels zijn dan een rode draad door de hele school. En samen met ouders willen wij als school verder vorm en inhoud geven aan het motto ‘Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt’.