Trots op het Pax Christi College

Vertel eens wat over jezelf en de school…

Cindy Enning (ondersteuningscoördinator en Gezonde School coördinator): “Het Pax Christi College is een grote school met regiofunctie. We hebben ongeveer 1650 leerlingen verspreid over drie locaties: het junior college, een vmbo en een havo/vwo-locatie.  Ik werk nauw samen in een ondersteuningsteam met twee orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, vier begeleiders passend onderwijs, drie pedagogisch medewerkers en negen mentorbegeleiders.”

Aan welke gezondheidsthema’s werken jullie?

“We werken aan verschillende thema’s van de Gezonde School zoals welbevinden, seksualiteit en roken, alcohol en drugspreventie (RAD).  

We zetten bijvoorbeeld schoolbreed in op de erkende interventie ‘Helder op School’, dat is een integrale aanpak om leerlingen te stimuleren niet te roken & drinken en geen drugs te gebruiken. Samen met Iriszorg en de GGD hebben we gekeken naar wat we al doen en waar nog kansen lagen. Zo zijn inmiddels alle mentoren getraind door Iriszorg, worden ouders betrokken middels een ouderavond en is er extra aandacht gekomen voor de signaleringsstructuur.”

Ook zetten we met verschillende programma’s in op het welbevinden en de weerbaarheid van de leerlingen:

  • De mentoren besteden aandacht aan het omgaan met stress door middel van de erkende interventie van PSIEG ‘mentorlessen over stress’.
  • Onze orthopedagogen verzorgen sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen aan brugklas leerlingen. Voor eindexamenleerlingen verzorgen zij de examenvreesreductietraining. Naast allerlei andere leerlinggebonden ondersteuning.
  • Ook vinden we het belangrijk om leerlingen weerbaar te maken tegen criminele activiteiten. Daarom zetten we in op ‘leerling alert’, een programma wat bijdraagt aan de bewustwording en van kennis over misdaad. 
  • Samen met het jongerenwerk de gemeente Druten en West Maas en Waal gaan we in het voorjaar aan de slag met het thema meidenvenijn en andere maatschappelijke thema’s.
  • We zijn ons nu aan het oriënteren om in de brugklas Rots en Water trainingen in te zetten.
  • Ook gaan we wellicht aan de slag met de STORM aanpak. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren te voorkomen.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben vooral trots op het geheel aan preventief aanbod wat we inzetten op school. Dat we leerlingen handvaten bieden om om te gaan met verschillende uitdagingen in het leven. We informeren ze, bieden ze tips en adviezen en geven ze handvaten hoe ze zelf gezonde en verstandige keuzes kunnen maken.

Ook ben ik heel trots op het feit dat we het als school echt samen doen. Er is aandacht voor gezondheid in de verschillende secties van de school en we hebben mooie samenwerkingen met de gemeenten Druten en West Maas en Waal en verschillende partners rondom jeugd zoals Iriszorg, sociale teams en het jongerenwerk.”

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben?

“We hebben nog verschillende plannen die we verder willen uitwerken. Zo zijn er gesprekken met de gemeenten Druten en West Maas en Waal en verschillende partners om een ‘pubercarousel’ te organiseren. Tijdens deze avond kunnen ouders met experts en elkaar in gesprek over onderwerpen rondom opvoeden en pubers. Hiermee willen we de verbinding met ouders nog verder uitbreiden. Ook zouden we verder willen onderzoeken hoe we het thema ‘social media’ kunnen verweven met de andere onderwerpen waar we al aandacht voor hebben.”

Heb je nog tips voor andere scholen?

“Doe het vooral samen. Zoek de verbinding binnen school maar ook daarbuiten met verschillende samenwerkingspartners.

  • Zorg dat de thema’s niet alleen in de mentorlessen weggezet worden maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij burgerschap, maatschappijleer of mens & natuur. Hierdoor overvraag je de mentoren niet en doe je het echt samen.
  • Zorg dat iemand de regierol heeft die het overzicht houdt van wat er allemaal loopt en zorg kan dragen voor een samenhangend geheel.  
  • Evalueer en pas aan waar nodig.
  • En als laatste:  hou vooral vol en ga door met wat er goed gaat.”