Trots op Daltonacademie de Meiboom

Wat is de Meiboom voor school? 

We zijn een Daltonschool met zo’n 160 leerlingen. Voor ons betekent het Daltonconcept dat zowel de persoonlijke ontwikkeling als de leeropbrengst van kinderen belangrijk zijn. We willen onze leerlingen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen proces. Kinderen krijgen van ons de tijd en ondersteuning om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. Ze kunnen in overleg met de leerkracht bepalen hoe ze hun eigen leerdoelen gaan bereiken en waar, met wie en wanneer. We zijn recent ook gestart met portfolio’s. Daarin maken de leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten zichtbaar.

Werken jullie aan gezondheidsbevordering op school? 

Ja. Als school doen we er alles aan om een optimale leer-en leefomgeving te creëren die zich kenmerkt door verschillen en verbinding. En daar passen de thema’s van de Gezonde School natuurlijk heel goed bij. Wij zijn al een sportieve school XXL en zijn ook op weg naar het vignet Gezonde School. De afgelopen jaren is er veel gezaaid bij ons op school. Nu is het tijd om zaken goed te borgen zodat het echt ingebed raakt in de school.

Hoe werken jullie aan gezondheid?

 We werken themagericht. Dat helpt ons om te focussen. En het zorgt ervoor dat ons onderwijs een geheel vormt en dat alle thema’s van de SLOdoelen aan bod komen. We doen dus ook liever niet aan eenmalige projecten, tenzij we dat echt als opstap zien voor iets duurzaams. Zo zijn we bijvoorbeeld al gestart met een voedingsbeleid, maar willen we nu ook het thema traktaties gaan aanpakken. Wat we precies gaan afspreken over de traktaties, dat weten we nog niet. Daar gaan we samen naar toe groeien en dan komt er vast iets uit wat bij ons past.

Waar ben je trots op? 

We zijn apetrots op ons leerplein! Je moet eigenlijk eens komen kijken om te zien hoe fantastisch dat werkt. Alle kinderen van de onderbouw werken dan tegelijk aan hun eigen doelen. Kinderen helpen en stimuleren elkaar. Ons onderbouwteam werkt überhaupt intensief samen waardoor de leerkrachten van elkaar leren en we minder kwetsbaar en flexibeler zijn.

Je ziet bij ons op school echt de Daltonvisie in de praktijk. We weten als team waar we naar toe willen en dat verbindt ons. Bij alle keuzes die we maken nemen we onze visie mee in de overweging: waar staan we voor en wat willen we? Daarnaast zijn we een opleidingsschool geworden waardoor we veel werken met stagiaires. Dat geeft ons de ruimte om ieder kind de aandacht te geven die hij/zij nodig heeft.

We werken veel in kleine en wisselende groepjes. We volgen nu samen met de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal hetzelfde scholingstraject. Daardoor vinden we elkaar op inhoud en werken we nu veel meer vanuit dezelfde basishouding met de kinderen. Samen stimuleren we een doorgaande ontwikkeling.

Wat zijn valkuilen (geweest)? 

Soms is het best even stoeien om de regels van school aan te laten sluiten met onze visie. Neem als voorbeeld het voedingsbeleid: eigenlijk willen we vanuit onze visie zoveel mogelijk zelfsturing en zelfregie bij ouders en kinderen leggen. Maar soms heeft dat even een zetje nodig door toch wat regels op te stellen met elkaar…

En verbeteringen doorvoeren vergt tijd. En inmasseren. We hebben een klankbordgroep en een ouderhuiskamer. Op die manier kunnen we met ouders in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden, en tegelijkertijd kunnen we draagvlak creëren voor hetgeen wij belangrijk vinden.

Een tijdje geleden realiseerden we ons dat we wat anders moeten kijken naar ouderbetrokkenheid. Niet alle ouders hoeven en willen meedenken of meebeslissen over onze school. Voor sommige ouders is het genoeg dat ze meeleven en er zijn wanneer het voor het kind nodig is. Daarom werken we nu met 4 ouderbetrokkenheid stappen: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Sinds we dat inzicht hebben, kunnen we veel prettiger samenwerken met ouders: niet iedereen heeft dezelfde rol in school.

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

We zien ontzettend veel kansen. Zo willen we de verbinding met de wijk graag verstevigen en we kijken hoe we onderzoekend leren in ons onderwijs kunnen inbedden. En voor SEO werken we met de methode KIVA. We willen de KIVAdoelen gaan koppelen aan de Daltondoelen waardoor het KIVA meer een middel wordt in plaats van het doel.