Trots op Brede School de Regenboog

Wie ben je? Stel jezelf voor. 

Mijn naam is Marielle Klasen, en ik ben de directeur van Basisschool de Regenboog in Tiel. Ik werk hier inmiddels al zo’n 18 jaar. Eerst als leerkracht, en nu alweer een paar jaar als directeur. 

“Mijn kind is allergisch voor water”

 Toen we jaren geleden een eerste gesprek voerden met de adviseur Gezonde School, vond ik dat het thema ‘Voeding’ echt bij de ouders hoorde. We wilden als school geen opvoedtaken van ouders overnemen. 

Later beseften we ons: onze school staat in een wijk waar veel kwetsbare kinderen opgroeien. En tijdens schooltijd kunnen we invloed hebben op hun gezondheid. We kunnen hen gezond gedrag aanleren en laten zien hoe je gezonde keuzes maakt. Zo zijn we gestart met EU-schoolfruit. Toen dat eindigde, hebben we afgesproken dat de kinderen voortaan alle dagen fruit mee zouden nemen voor de kleine pauze.

 Enige tijd later besloten we om water drinken te stimuleren. Dit deden we door elk kind een bidon te geven, waar zij de hele dag water uit mogen drinken. We hebben dit bij de kinderen spelenderwijs geïntroduceerd. 

Niet alle ouders waren hier even blij mee. Sommige ouders gaven aan: “mijn kind is allergisch voor water, mijn kind lust geen water, de bidon is onhygiënisch en kraanwater is slecht voor je.” Het bracht onrust op school.

Waar ben je trots op? 

Ik ben toen met die ouders in gesprek gegaan om naar hun argumenten te luisteren. Dat gesprek hielp. Ik kon de ontrust grotendeels wegnemen door ook een beetje met hen mee te bewegen. We besloten 3 kraanwaterdagen in te voeren, die we vooral richten op de onderbouwleerlingen. We wilden die nieuwe gewoonte met de kinderen laten meegroeien naar de bovenbouw, en dat lijkt aardig gelukt te zijn! 

Ik ben vooral trots op hoe het proces is gegaan. We hebben ouders de ruimte gegeven om hun weerstand te uiten en zijn open met hen in gesprek gegaan. Inmiddels hebben we het certificaat Gezonde School op het thema ‘voeding’ al bijna 3 jaar. Jaarlijks besteden wij veel aandacht aan dit thema. De periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie staat altijd in het teken van ‘De Regenboog gaat voor gezond’. In deze periode zijn er allerlei activiteiten in het kader van gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes. 

Het eerste jaar zijn we hierbij begeleid door Marijn Haan van de GGD Gelderland-Zuid. In de ‘Regenboog gaat voor gezond’ periode hebben we wekelijks een overblijfrestaurant. Kinderen maken dan hun eigen lunch, aan de hand van gezonde recepten. Elke week is er een andere groep aan de beurt. Ook de ouders zijn hierbij betrokken, ze zijn altijd bereid om te helpen. De tafels worden heel mooi en feestelijk gedekt, en de groep gaat samen eten. Dit jaar zal de periode in het teken staan van welbevinden, een werkgroep buigt zich over de inhoud en het programma.

Ook als team zijn we gegroeid

 Het themacertificaat Welbevinden hebben we recent gehaald. En daar zijn de ouders trots op! We werken al sinds 2005 met de Vreedzame School. Zo hebben we kind-mediatoren en leren we de leerlingen om conflicten op een goede manier op te lossen. 

Ook als team zijn we gegroeid de afgelopen jaren. We zijn al lang een Vreedzame School en we willen dat graag levend houden. Door een aantal studiedagen te volgen zijn we ons weer meer bewust van de uitgangspunten van het programma en hebben we een aantal zaken in de school weer aangescherpt. 

Wat wil je over twee jaar bereikt hebben? 

We zien dat leerlingen na schooltijd de tools van de ’Vreedzame School’ vergeten. Daarom willen we onze schoolaanpak graag verbreden naar thuis. Dat kan door met ouders in gesprek te gaan over hoe zij hun kind leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te treden.

 Ook willen we de leerlingparticipatie vergroten. Bijvoorbeeld door een leerlingarena te starten met steeds verschillende leerlingen. We willen de groepsvergaderingen een vaste plek geven in ons programma. Hier behandelen we vragen als: “hoe kunnen we er samen voor zorgen dat voetballen op het schoolplein voor iedereen leuk is?” We willen dat leerlingen voelen dat hun mening er toe doet. Dit is een onderdeel van de Vreedzame School, maar ook van stichting leerKRACHT waar we dit jaar als school mee gestart zijn.