Trots op Brede School de Aldenhove

Wie zijn jullie? 

Yolande Hartkamp (directeur) en Eefje Melssen (Coördinator Brede School). We werken met alle partijen vanuit een gedeelde visie. En dat werkt goed voor ons. We zijn een sportieve en gezonde Brede School. De instellingen die onderdeel zijn van Brede School Aldenhove zijn: Basisschool De Aldenhove (Conexus), peuterarrangement De Bellenboom en de TSO (KION) en het Activiteitenplein (Tandem). 

Werken jullie aan gezondheidsbevordering op school? 

Ja, en dat doen we al zeker 10 jaar. Tien jaar geleden namen kinderen soms wel 6 pakjes sap mee op schoolreisje, trakteerden ze een slagroomtaart met hun verjaardag of namen ze een roze koek mee als tussendoortje. Dat zien we nu al lang niet meer gebeuren. We hebben als Brede School een ruime doelstelling: ‘Het optimali – seren van de ontwikkelingskansen voor kinderen in de wijk Aldenhof. Thuis, op straat en op school.’ En dat betekent dat we de kinderen ook willen meegeven dat je je fijner voelt als je goed voor jezelf en je lijf zorgt. We voelen ons samen verantwoordelijk om de brede gezondheid van de kinderen op school en in de wijk te bevorderen.

Hoe werken jullie aan gezondheid? 

Daar moeten we echt even over nadenken, het is voor ons zo gewoon dat we dat doen. Maar we hebben bijvoorbeeld een voedingsbeleid, geven aandacht aan het thema Relaties&Seksualiteit, hebben een vakleerkracht gym, voeren ‘Leefstijl actief’ uit. En op het Activiteitenplein kunnen kinderen kiezen uit sport, creatieve onderwerpen, drama of de meidengroep. We vragen geen vignet Gezonde School aan, omdat we in de alledag aan ouders laten zien wat we doen. Dat is voor ons niet bijzonder, maar heel gewoon.

Waar ben je trots op? 

We zijn vooral trots op de ouderparticipatie. We proberen alle initiatieven vanuit ouders en andere wijkbewoners te ondersteunen. Zo is er een moedercafé wat ouders van 0-2 jarigen zelf hebben opgezet. En hebben we een fantastische vrijwilliger die nu een contactochtend voor (laaggeletterde) ouders begeleid. Voor deze contactochtend hebben we nu ook een subsidie aangevraagd via ‘Tel mee met taal’. Als directeur organiseer ik regelmatig ‘Op de koffie-gesprekken’. Ik maak dan flyers en deel die gericht uit aan ouders op het schoolplein. Deze gesprekken hebben iedere keer een ander thema. Het is goed om met ouders in gesprek te zijn, om zo hun vragen te kunnen beantwoorden en te horen wat hun wensen zijn t.a.v. de Brede School. Ook zijn we trots op het team. We zijn actief en staan open voor nieuwe dingen die passen bij onze visie. We zijn een kleine school, wat ervoor zorgt dat we korte lijnen hebben en elkaar betrekken in onze klassen. 

“Als directeur moet je soms stevig in je schoenen staan.” 

Toen we starten met onze richtlijnen voor voeding, vonden sommige ouders van de hogere groepen dat wel lastig. Als directeur moet je dan stevig in je schoenen staan. Maar inmiddels is het zo gewoon geworden, dat we ouders er nooit meer over horen. Het helpt als je kinderen en ouders enthousiasmeert. Dat doen we op het thema voeding o.a. door:

  • Deelname aan EU-schoolfruit, waarvoor de betrokken ouders en de conciërge nu een handige Schoolfruit-appgroep hebben.
  • Kinderen werken in onze moestuin
  • Het organiseren van een traktatiewedstrijd.
  • Op een ouderavond presenteren we gezonde traktaties, als voorbeeld.
  • En de kinderen krijgen smaak- en kooklessen.

We proberen vanuit draagvlak alle leerkrachten op 1 lijn te krijgen. Dat is altijd belangrijk, maar zeker ook bij een thema zoals Relaties&Seksualiteit. We hebben inmiddels geleerd dat we beter wat kleinere stapjes kunnen zetten, zodat de enthousiaste leerkrachten ook wat tegen zichzelf beschermd worden en niet te hard van stapel lopen. Ook als het gaat om nieuwe activiteiten die vanuit de ouders of wijkbewoners ontstaan: we gaan gewoon starten en bekijken steeds hoe het loopt en wat er nodig is. Voor ouderparticipatie hoef je geen grote plannen op papier te zetten, liever juist niet. Want dan kun je meebewegen.

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben?

Ik hoop dat we dan het thema mediawijsheid meer op poten hebben staan. Ouders geven aan dat ze behoefte hebben aan voorlichting hierover en we willen de kinderen hier ook weerbaarder in maken. Daarnaast zou het mooi zijn als we meer koken van de producten die we oogsten uit de moestuin.