Trots op basisschool de Verbinding

Even voorstellen 

“Ik ben Tamara Onnink, leerpleinregisseur op De Verbinding. Samen met KION vormen wij Kindcentrum (KC) De Verbinding. In ons KC is iedereen welkom en mogen alle kinderen worden wie ze zijn. Wij besteden actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen en gaan samen op reis om talenten te ontdekken en ontwikkelen.”

Hoe werken jullie op school aan gezondheid? 

“We vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde leefstijl ontwikkelen en om bij te dragen aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. Dat doen wij op allerlei verschillende manieren. Zo werken we aan welbevinden in de groep en aan het individuele welbevinden. Dat doen we o.a. met de KiVa-aanpak, Coming Out Day en Paarse vrijdag. 

Daarnaast nemen we deel aan de Week van de Lentekriebels, waarin kinderen leren over seksualiteit en relaties. Het thema voeding speelt ook een belangrijke rol in ons KC. Daarom hebben we beleid geschreven waarin we ouders vragen om hun kinderen fruit en groenten, gezonde (bruin en geen zoetigheid) boterhammen en water of melk mee te geven. En de BSO kookt samen met de kinderen met de oogst uit de moestuin.”

Waar ben je trots op?

 “Wij zijn een KiVa-school, daar ben ik trots op. Dat houdt in dat we volgens een groepsaanpak werken aan het welbevinden van de kinderen. Wij doen daarvoor verschillende dingen: we hebben groepsvormende activiteiten en gaan uit van no blameof de steungroepaanpak. We maken daarmee de hele groep verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. 

Ook vinden we het belangrijk dat kinderen hun mening kunnen uiten en daarin gehoord worden. Daarom hebben we een wekelijks groepsoverleg waarin kinderen door middel van briefjes input kunnen leveren. Dat kunnen ideeën zijn, dingen die je anders zou willen zien in de groep en/ of een compliment aan een ander kind. We zien dit als een manier om de emancipatie in de maatschappij te stimuleren. 

Uiteindelijk hopen we uit elke groep een afvaardiging te hebben in onze kinderraad, zodat de belangen van de kinderen in de het KC vertegenwoordigd worden.”

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

“Onze school gaat binnenkort verhuizen naar een mooie nieuwbouw in de wijk De Stelt. In ons nieuwe gebouw willen we natuurlijk ook weer een moestuin, aangevuld met een dierenweide. Daarnaast heeft ons nieuwe gebouw straks biodynamische verlichting binnen. Biodynamische verlichting zorgt voor een goed slaapwaakritme voor alle kinderen en medewerkers. De lichtkleur verandert mee met het tijdstip op de dag. We willen als KC samen de gezonde ‘groene’ identiteit uitstralen.

We hebben het vignet Gezonde School voor het thema welbevinden. Ik hoop dat we de komende twee jaar het thema welbevinden meer versterken en uitbouwen. Het is nu zaak dat alle ideeën die we uitvoeren structureel blijven bestaan.” 

Wat vind je lastig? 

“We zijn nu bezig om het thema voeding een structurele plek te geven in de dagelijkse lespraktijk. Dat is nog echt een zoektocht, omdat de methode is ingedeeld in activiteiten per groep en wij werken niet met groepen maar met fases. Bij ons zitten kinderen uit drie leerjaren (groep 3, 4 en 5) in een fase. Ook werken wij met schoolthema’s. Dus we moeten goed kijken welke activiteiten passen bij onze groepen en ons thematische onderwijs”

Heb je tips voor andere scholen?

 “Kies een thema uit, verdiep je erin en zorg dat het gedragen wordt in je team. Je kunt zoveel bereiken als je samen een visie deelt. Ik denk dat je de kinderen daar heel veel moois mee kan brengen.”