Trots op basisschool de Sieppe

Wat voor school is de Sieppe? 

Anne: “Het onderwijs dat wij geven is gebaseerd op “ontwikkelingsgericht onderwijs”. De kinderen in de onderbouw leren vooral via spel en kinderen in de bovenbouw leren vooral door zelf te onderzoeken. In alle groepen wordt per 6 weken aan een thema gewerkt. Op die manier komen er ook jaarlijks thema’s van de Gezonde School aan bod.”

Sjors sportief Loesan: 

“Sinds dit schooljaar werken we in de gemeente Berg en Dal met Sjors Sportief. Sjors Sportief laat kinderen (meestal gratis) kennismaken met verschillende sporten zonder dat ze direct lid van een club hoeven te worden. De leerlingen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. En de groep met de meeste aanmeldingen verdiende dit jaar een prijs: twee Bootcamp clinics voor de hele klas tijdens schooltijd. De Sieppe heeft gewonnen want alle leerlingen van groep 6 schreven zich (minstens) voor 1 activiteit in!”

Werken jullie aan gezondheidsbevordering op school? 

Anne: “Ja, dat doen we zeker. Het is fijn dat je bij de Gezonde School per thema kunt kijken wat past bij jou als school. We werken nu volgens de pijlers gezonde school aan deze thema’s: Relaties en Seksualiteit, Mediawijsheid en Sport en Bewegen. Inmiddels hebben we deze thema’s centraal gesteld in ons thematisch onderwijs. In het voorjaar werken we 6 weken lang aan het overkoepelende thema ‘Lentekriebels’. Hier valt gezonde voeding, sport & bewegen en relatie & seksualiteit onder. 

Waar ben je trots op?

 Anne: “Oh, ik ben ontzettend trots dat we als school zo actief zijn en ons blijven ontwikkelen. Als school stellen we telkens het kind voorop, we stellen onszelf vaak de vraag: wat is goed voor deze groep of voor dit kind? Inmiddels heeft elke school een sportcoördinator die deelneemt aan de sportcommissie van onze stichting SPOG. Met deze commissie organiseren we het hele jaar door clinics in de gymlessen. Deze clinics worden door de sportverenigingen gegeven met als doel om kinderen te enthousiasmeren voor een sport. De leerlingen zijn ontzettend enthousiast hiervoor omdat ze ook kennismaken met andere sporten zoals: tafeltennis en hardlopen. Ik hoop dat kinderen die zich niet zo thuis voelen bij voetbal of turnen, op deze manier toch ook een passende sport vinden.”

Wat zijn valkuilen (geweest)? 

Anne: “Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het thema voeding. We hebben een conceptbeleidsplan gemaakt en willen nu de wensen van ouders hierin ophalen. Zeker bij dit thema willen we heel graag hun input. We geloven sterk in een goed contact tussen ouders en leerkrachten. Korte lijnen, openheid en communicatie zijn een kracht van onze school. Eigenlijk wilden we het liefst nog dit schooljaar starten met ons nieuwe voedingsbeleid. Maar door een wisseling in de directie heeft het wat meer tijd nodig. Samen met de nieuwe directie gaan we hier in het nieuwe schooljaar mee verder. Ik hoop dat we als team wel het draagvlak en de motivatie kunnen vasthouden om hier dan actief mee aan de slag te gaan.” 

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

Loesan: “Ik hoop dat we het aantal inschrijvingen voor Sjors Sportief dan hebben verdubbeld! En dat we zien dat kinderen die voorheen niet sporten, na Sjors Sportief enthousiast zijn gaan bewegen.” Anne: “Ik wil het thematisch onderwijs nog meer bij de kinderen laten aansluiten. Dat geldt ook voor ons overkoepelende thema ‘Lentekriebels’. We willen kijken welke persoonlijke interesses de leerlingen hebben en daar mee aan de slag gaan. Op maat, zeg maar. Daarnaast hoop ik dat we als school nog gezonder en sportiever zijn geworden dan dat we nu al zijn.”

Anne Arts Leerkracht en sport- en gezonde school coördinator De Sieppe & Loesan Bottema Buurtsportcoach Sportstimulering Forte Welzijn