Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

Samen leren in Rivierenland met als doel: succesvolle interventies in de wijk ontwikkelen die gezond gewicht stimuleren. En dat alles afgestemd op de situatie per gemeente en gedragen door professionals en inwoners.

In regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. GGD en gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe doen al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaren hierbij twee problemen: hoe ontwikkel je activiteiten op maat per gemeente? En hoe betrek je de lokale gemeenschap om het benodigde draagvlak en eigenaarschap te krijgen?

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland ging op zoek naar antwoorden. Dit project is inmiddels afgerond.

Bekijk de resultaten en ervaringen in dit online magazine.