Nijmegen op één lijn

Door de vergrijzing en het groeiende aanbod aan behandel- en begeleidingsmogelijkheden in de zorg is er een veelheid aan zorg- en welzijnsproducten. Hoe zorgen we voor voldoende aansluiting en afstemming tussen welzijn en zorg? Met de nadruk op zelf- en samenredzaamheid van de burger en het verplaatsen van zorg vanuit het ziekenhuis naar de woonomgeving van de burger.

Het antwoord: versterking en integratie van de eerste lijn. Al enige jaren zijn verschillende partijen in overleg om vanuit een gedeelde visie te werken aan een meer integraal werkende eerstelijnszorg in wijken en dorpen. Sinds 2012 zijn deze partijen gebundeld in het Netwerk Regio Nijmegen op één lijn.