Ketenpartner netwerk Seksuele gezondheid

Het doel van dit ketenpartner netwerk is het bevorderen van samenwerking en afstemming rond seksuele gezondheid. Ook is er aandacht voor het delen van kennis en ervaring.

Betrokkenen zijn onder andere: GGD Gelderland-Zuid, Iriszorg, Entrea, RIBW, MEE Gelderse Poort, Tandem welzijn, Mozaïek welzijn, Inter-lokaal, Entrea, R75 en vele anderen.

Contactpersoon GGD