Ketenaanpak en samenwerking medische en sociale domein

In de opdrachten die we vanuit Rijk van Nijmegen en vanuit Rivierenland hebben gekregen zijn we gevraagd om als onafhankelijke adviespartner op te treden en te adviseren over de juiste balans tussen verantwoordelijkheden en belangen tussen het sociaal en medisch domein en als partner van de gemeenten te helpen in het opzetten en uitwerken van de ketenaanpakken. Onderstaande adviesdocumenten zien wij hierin als een eerste start.

Ieder van deze adviesdocumenten beschrijft één ketenaanpak. De grote gemene deler tussen de vijf verschillende ketenaanpakken is dat voor iedere ketenaanpak een naadloze aansluiting tussen het medische en sociale domein nodig is en ook een domeinoverstijgende samenwerking. In de ketenaanpakken komen de doelstellingen uit het IZA en GALA samen, waarbij het partijen in het medische en het sociaal domein én zorgverzekeraars en gemeenten elkaar nodig hebben om de gestelde doelen te behalen.

We hopen met deze adviesdocumenten te kunnen bijdragen en een eerste aanzet te kunnen geven voor het bouwen en versterken van de brug tussen het medische en sociale domein. Deze adviesdocumenten kunnen als onderlegger gebruikt worden om te komen tot regionale en lokale samenwerkingsafspraken en verder versterken van de implementatie en monitoring van de deze ketenaanpakken, in aansluiting op de ambities met GALA en IZA.

Alle documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.