Ons team

Samenstelling team

Het team Gezondheid en Milieu maakt deel uit van de afdeling Algemene Gezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid. Het team bestaat uit een arts, verpleegkundige, milieugezondheidskundigen en adviseurs gezonde leefomgeving. Elke medewerker heeft haar of zijn eigen expertise binnen het team.

Beschermen én bevorderen van de gezondheid

Het team Gezondheid en Milieu houdt zich bezig met de invloed van de (woon)omgeving op onze gezondheid. Het belangrijkste doel van is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers via het beperken van risico’s van milieufactoren en het stimuleren van positieve omgevingsfactoren. De teamleden werken hierbij samen met andere collega’s van de GGD, gemeente, en professionals.

Vragen en contact

Heb je een vraag over het milieu en gezondheid of wil je overleggen over een milieu-incident? Neem dan contact op met het team Gezondheid & Milieu via het algemene telefoonnummer: 088 – 144 71 44. Of via e-mail: gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl.

Onze gespecialiseerde artsen en milieugezondheidsdeskundigen helpen bij het inschatten van de gezondheidseffecten van bepaalde milieufactoren.

Milieugezondheidskundige | 06 – 54 37 83 66
Stuur Anoek een e-mail
Sociaal geneeskundige MMK AGZ | 06 – 12 39 88 46
Stuur Francée een e-mail
Teamcoördinator AGZ | 088 – 144 72 70
Stuur Giovanna een e-mail
Milieugezondheidskundige | 06 – 10 25 23 24
Stuur Ingrid een e-mail
Sociaal verpleegkundige | 06 – 51 38 55 96
Stuur Marga een e-mail
Adviseur gezonde leefomgeving | 06 – 31 91 66 46
Stuur Patrick een e-mail