Milieubeleid

Voordat de gemeente een besluit neemt dat gevolgen kan hebben voor de gezondheid moet zij advies vragen aan de GGD (Wet publieke gezondheid).

Onze gespecialiseerde artsen en milieugezondheidsdeskundigen helpen bij het inschatten van de gezondheidseffecten van bepaalde milieufactoren. Bij ziektegevallen bekijken we of deze gerelateerd zijn aan milieufactoren.

Binnenmilieu

Ruimtes waar niet goed geventileerd wordt, zijn vaak muf en benauwd. Het werken in dit soort ruimtes kan leiden tot hoofdpijn en dufheid. Vooral in  scholen of andere gebouwen waar veel mensen in één ruimte verblijven kan een slecht binnenmilieu leiden tot klachten, een hoger ziekteverzuim en/of lagere leerprestaties.