Advies en ondersteuning

Heb je een vraag over het milieu en gezondheid of wilt u overleggen over een milieu-incident? Neem dan contact op met het team Milieu en Gezondheid via het algemene nummer: 088 – 144 71 44. Of stuur een e-mail naar: gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl.

Onze gespecialiseerde artsen en milieugezondheidsdeskundigen helpen bij het inschatten van de gezondheidseffecten van bepaalde milieufactoren. Bij ziektegevallen bekijken we of deze gerelateerd zijn aan milieufactoren.

Niet alleen in oude, maar ook in nieuwe schoolgebouwen en kindercentra kunnen klachten over het binnenmilieu voorkomen. Zelfs als er een mechanisch ventilatiesysteem is. Dit kan komen door:

    • Een uitvoering die afwijkt van ontwerp of bedoeling van het systeem.

    • Onvoldoende inregeling en onderhoud van het systeem.

    • Onjuist gebruik door onvoldoende kennis over het systeem bij de gebruikers van het gebouw.

De GGD adviseert graag bij nieuwbouw- of renovatieplannen, zodat je klachten over het binnenklimaat kunt voorkomen.

Het team Milieu en Gezondheid kan ook met jou meedenken over de invulling van uw ruimtelijke plannen en beleid. Hoe kun je gezondheid een plek geven binnen beleidsterreinen als milieu, onderwijs(huisvesting) en ruimtelijke ordening? Integratie van gezondheidsaspecten in de ruimtelijke ordening is een van onze speerpunten.