Registratie

Wil je een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau starten? Dan moet je eerst een aantal zaken nagaan en regelen bij jouw gemeente.

Heb je een geschikte locatie gevonden?

Controleer of jouw activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. Controleer of de locatie voldoet aan de eisen voor kinderopvangvoorzieningen en aan de landelijke voorschriften voor brandveiligheid in het besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Kijk op Brandveilig gebruik gebouwen op rijksoverheid.nl. Ga je verbouwen? Dan moet je waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen. Je vind deze informatie op de website van jouw gemeente.

Daarna kun je een aanvraag indienen om je registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau.

In de gemeente Beuningen, Culemborg, Druten, Nijmegen, Tiel en Zaltbommel kun jij je via GGD Gelderland-Zuid laten registreren als houder van kinderopvang. Kijk voor meer informatie over Registreren in het Landelijk Register Kinderopvang op ondernemersplein.kvk.nl.

Richt jouw aanvraag aan:

GGD Gelderland-Zuid
Team Toezicht Kinderopvang
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl

Let op! Bij een aanvraag tot registratie in de gemeente Beuningen of Druten moet je er rekening mee houden dat de gemeente leges heft. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Beuningen of Druten.

Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij jouw kindercentrum. Als blijkt dat je voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, neemt de GGD je op in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt tien weken in beslag. Na positief besluit van de procedure (registratiedatum LRK) kun je starten met het aanbieden van kinderopvang.

Heb je vragen over jouw registratie?

Neem dan contact op via registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl of 06-8308 6609 / 06-2253 7425.

Bij de andere gemeenten in ons werkgebied kun je bij jouw gemeente terecht voor registratie en wijzigingen. Kijk op jouw gemeentesite voor alle informatie.