Inspecties

Op de pagina Wet kinderopvang (Wko) op Overheid.nl staat dat kinderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. En dat dit moet gebeuren in een veilige en gezonde omgeving. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het handhaven van deze wet. Voldoet een Kindercentra aan de (kwaliteits)eisen van de wet? Dan wordt het opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.nl (LRK).

Wat doet de GGD?

De GGD onderzoekt in opdracht van gemeenten of kindercentra geregistreerd mogen worden én blijven. De GGD inspecteert jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouders en gastouderbureaus in de gemeente.

De GGD-inspecteurs verzamelen informatie over de geboden kwaliteit, beoordelen deze en rapporteren aan de gemeente. Op basis hiervan besluit de gemeente of handhaving wordt ingezet. Handhaving kan variëren van een zogeheten ‘aanwijzing’ tot een bestuurlijke boete of verwijdering uit het Landelijk Register. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot onmiddellijke sluiting van de opvang.

Meer informatie over het inspectieproces van de GGD en handhaving van de gemeentes bij kindercentra vind je je in de ‘Folder Toezicht en Handhaving Kinderopvang’ op ggdghor.nl.

Meer informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau over het inspectieproces van de GGD, handhaving van de gemeenten en de belastingdienst vind je op VNG.nl.

Gemeenten Beuningen, Culemborg, Druten, Nijmegen, Tiel en Zaltbommel

In de gemeenten Beuningen, Culemborg, Druten, Nijmegen, Tiel en Zaltbommel voert de GGD in opdracht van de gemeente het toezicht uit op de kindercentra en neemt – waar nodig – ook ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. De inspectie- en handhavingstaken worden gescheiden uitgevoerd. Bij vragen hierover kunt u een mail sturen naar handhavingkc@ggdgelderlandzuid.nl.

Overige gemeenten

In de rest van het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid nemen de gemeenten alle handhavingstrajecten (licht en zwaar) voor hun rekening. In deze gemeenten voert de GGD alleen de inspecties uit. Kijk voor meer informatie over het toezicht op de kinderopvang op jouw gemeentesite.

Inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD geven informatie over :

  • kwaliteit van het pedagogisch beleid
  • pedagogische praktijk
  • ouderinspraak
  • personeel
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie en inrichting
  • groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

Je vindt de inspectierapporten op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl