Informatiemateriaal

Op deze pagina vind je informatiemateriaal over infectieziekten. In de bestanden staat de informatie in diverse talen.

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed of lichaamsvloeistof van een ander.

Prikaccidenten komen regelmatig voor. Behandelend artsen kunnen een risico-inschatting op basis van de aard van het accident maken en bepalen welke acties zij uitvoeren. Hiervoor maken zij gebruik van de richtlijnen van het RIVM. Bekijk de richtlijnen op de website van het RIVM.

Arbodienst

De meeste prikaccidenten vinden plaats tijdens werktijd. Volgens Arbowetgeving zijn werkgevers verplicht de gezondheid van werknemers te beschermen.

Als werkgevers zelf geen maatregelen hebben getroffen voor het afhandelen van prikaccidenten, kunnen ze terecht bij commerciële partijen zoals VaccinatieZorg.nl (PrikPunt).

Privé

Prikaccidenten in de privé sfeer komen bijna nooit voor. Wanneer iemand een prikaccident meldt bij GGD Gelderland-Zuid, verwijzen we naar de eigen huisarts of de huisartsenpost.