Vierdaagsefeesten

Waar grote groepen mensen samenkomen, is de kans op verspreiding van besmettelijke ziektes groter. Zeker als mensen de ziektes uit andere landen kunnen meenemen. Met de juiste hygiënevoorschriften kunnen de risico’s – ook in grote mensenmassa’s – tot een minimum beperkt worden. Daarvoor zijn er (landelijke) richtlijnen. De richtlijnen staan op de website van het RIVM.

Deze richtlijn is een hulpmiddel om de hygiëne van een kampeergelegenheid, jachthaven of groepsaccommodatie vorm te geven. In de eerste plaats is deze richtlijn geschreven voor eigenaars, omdat zij direct verantwoordelijk zijn voor een goede hygiëne binnen hun voorziening. Als ondersteuning voor eigenaars zijn gebruiksklare instructies opgenomen voor uitvoerend medewerkers.