Seksinrichtingen

Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor ‘het bevorderen van technische hygiënezorg’. Technische hygiënezorg (THZ) wordt voor de gemeente uitgevoerd door de GGD. Dit gebeurt conform de Algemene Plaatselijke Verordening.

GGD Gelderland-Zuid inspecteert seksinrichtingen aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Op de pagina over seksbedrijven en sekswerkers de website van het RIVM staan de hygiënerichtlijnen. Denk hierbij aan bordelen, seksclubs en prostitutiebedrijven. Hieronder vind je uitleg over onze werkwijze.

Je wilt een hygiëne-inspectie, wat moet je doen?

Neem contact op met ons team Technische Hygiënezorg om een afspraak in te plannen met een inspecteur. Dit kan via de mail (heeft de voorkeur): hinspecties@ggdgelderlandzuid.nl en bij dringende zaken ook telefonisch: 088 – 144 71 26.

Er wordt een afspraak gemaakt en hiervan krijg je schriftelijk een bevestiging. Bij voorkeur spreken wij een tijdstip met jou af waarop er zo weinig mogelijk klanten op de locatie van de seksinrichting aanwezig zijn. Op het moment van de afspraak moet zowel de beheerder als degene die de seksinrichting schoonmaakt, aanwezig zijn. Dit laatste is nodig, om de richtlijnen voor het schoonmaken goed te kunnen toetsen. Het inspectiebezoek duurt maximaal 1,5 uur.

Wat kan de uitkomst van de inspectie zijn?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Wij constateren geen punten (normen) die noodzakelijk verbeterd moeten worden, dit betekent dat de seksinrichting voldoet aan de richtlijnen.
  • Wij constateren wel punten (normen) die noodzakelijk verbeterd moeten worden, maar deze zijn van zodanige aard dat een herinspectie niet nodig is.
  • Wij constateren wel punten (normen) die noodzakelijk verbeterd moeten worden én van zodanige aard zijn, dat herinspectie noodzakelijk is. In overleg met jou spreken wij af binnen welke termijn de punten verbeterd moeten zijn.

Kosten en afhandeling

Na onze inspectie krijg je de rekening per mail toegestuurd. Zodra de rekening is betaald, ontvang je van ons het rapport met onze bevindingen. Als er volgens jou feitelijke onjuistheden in staan, verzoeken wij om dit binnen twee weken aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch: 088 – 144 71 26. Of via e-mail: hinspecties@ggdgelderlandzuid.nl. Het definitieve rapport moet je vervolgens zelf toezenden naar jouw gemeente.