Wijkgerichte gezondheidsbevordering

Werken aan de gezondheid van mensen ín de wijken en gemeenten. Dat is wat het team Gezondheidsbevordering Volwassenen GGD Gelderland-Zuid doet. Gezondheidsbevordering werkt het beste ‘op maat’, want iedere wijk en iedere gemeente is anders. Daarom sluiten we aan bij de kracht, wensen en behoeften van bewoners en professionals.

Samenwerken, het netwerk kennen en weten wat er speelt in een gemeente of wijk. Dat is nodig om een samenhangende, effectieve gezondheidsaanpak te realiseren. We werken daarbij altijd nauw samen met gemeenten, en nemen het gemeentelijke gezondheidsbeleid als uitgangspunt.

Werkwijze

Onze wijkaanpak heeft de volgende kenmerken:

  • Integraal en duurzaam;
  • Planmatig en efficiënt;
  • Empowerment van de doelgroep;
  • Gezondheidsbevordering op maat.

Wat betekent dit in de praktijk

  • Ondersteunen van netwerken en, waar nodig, opzetten van nieuwe netwerken;
  • Vertalen van onderzoeksresultaten, wijkprofielen en signalen naar interventies;
  • Inzetten van expertise om effectieve interventies te ontwikkelen;
  • Faciliteren, uitvoeren en stimuleren van specifieke leefstijlinterventies;
  • Maken van een sociale kaart voor een bepaald leefstijlthema;
  • Bijdragen aan gezonde activiteiten, zoals gezonde weken en gezondheidsmarkten.

Uitgedrukt in kernwoorden

Vraaggericht, op maat, innovatief, collectieve aanpak, gericht op structurele en duurzame oplossingen, wijkgericht, in samenspraak en samenwerking met bewoners en collega-instellingen, empowerend, verbinding van zorg en preventie, integrale aanpak.