Gezonde school en jeugd

De Gezonde School draagt bij aan de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen. Bijvoorbeeld door om 10 uur met alle leerlingen fruit te eten, door het welzijn van de kinderen te bevorderen en te zorgen voor een fris lokaal. Een school die op een structurele en samenhangende manier aan gezondheid werkt, noemen we een Gezonde School.

De school centraal

De Gezonde School-werkwijze is een praktische manier om scholen hierbij te ondersteunen. Het helpt scholen bij het werken aan gezondheid van leerlingen op een structurele en samenhangende manier. Het gaat uit van wat de school al doet. Versterkt wat er al gebeurt. En sluit aan bij wensen en behoeften van de school. De school staat dus centraal. Naast educatie heeft een Gezonde School aandacht voor een gezonde schoolomgeving, regelgeving, signaleren en verwijzen.

Wat doet de GGD?

Het team Gezondheidsbevordering Gezonde School en Jeugd begeleidt scholen bij het werken aan een Gezonde School. Wij helpen directie, coördinatoren en docenten om gezondheidsbeleid te ontwikkelen en uit te rollen. Bijvoorbeeld op de thema’s relaties&seksualiteit, bewegen, mediawijsheid en welbevinden. Dit doen we door scholen advies te geven, mee te denken en goede voorbeelden te laten zien. Daarnaast kunnen scholen via ons Uitleenpunt voorlichtingsmateriaal (les)materialen en methodieken bestellen. Deze helpt je bij het werken aan een Gezonde School.

Wat levert het op?

Met de Gezonde School-werkwijze levert de school een bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van hun leerlingen en personeel. Daarmee werken ze duurzaam aan betere leerprestaties, want gezonde leerlingen en leerkrachten presteren beter. Onderzoek heeft dit aangetoond.

Je leest meer informatie over een gezonde school op onze pagina Gezonde School.