Taken en diensten

GGD zorgt voor de gezondheid van de inwoners in de regio Gelderland-Zuid. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid en van de landelijke overheid. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • Signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen.
  • Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid, o.a. bij rampen.
  • Zorg toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen.
  • Bevorderen van samenwerking met partners in gezondheid en veiligheid.

Hieronder vind je een overzicht van de taken en diensten van GGD Gelderland-Zuid. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren, zijn: de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet veiligheidsregio’s.

De afdeling Bijzondere Zorg voorkomt en bestrijdt overlast door mensen die zorg nodig hebben, maar geen zorg willen of kunnen inschakelen. Wij brengen de hulp voor deze mensen zo snel mogelijk op gang. Dit doen we samen met zorginstellingen en welzijnsorganisaties in de regio.

Wij onderzoeken de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van alle mensen in de regio Gelderland-Zuid. Met de onderzoeksresultaten en onze adviezen helpen we gemeenten en andere instellingen om gezondheidsactiviteiten en -beleid te ontwikkelen.

Onze forensisch specialisten doen, in opdracht van de gemeente, lijkschouwingen bij inwoners die een niet-natuurlijke dood zijn gestorven. Bijvoorbeeld bij een ongeval, (zelf)moord of euthanasie. Ook voeren zij in opdracht onderzoek uit bij slachtoffers van zedenmisdrijven. Dit gebeurt in samenwerking met het centrum voor seksueel en familiaal geweld in Nijmegen.

De afdeling Gezond Leven ontwikkelt voorlichtings- en preventieprogramma’s voor diverse doelgroepen. Deze programma’s maken we in samenwerking met scholen (Gezonde School) en gemeenten (Gezonde Wijk). Zo werken we aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners.

Wil je weten wat afdeling infectieziektebestrijding doet? Bekijk onze video.

Deze afdeling bestrijdt de uitbraak van infectieziekten. Als er een uitbraak is, voorkomen we verdere verspreiding. De GGD heeft ook een poli waar mensen terecht kunnen voor een tbc-controle, -vaccinatie en/of behandeling.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD begeleidt kinderen (en hun ouders) bij het gezond opgroeien. Wij volgen de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 19 jaar. Dat doen wij in de wijken (consultatiebureaus), op scholen en – desgewenst – bij ouders thuis.

Onze medisch milieukundigen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid van mensen in onze regio. Denk bijvoorbeeld aan lucht- en bodemverontreiniging of stank- en geluidshinder. Ook adviseren wij gemeenten bij het bevorderen van een gezonde(re) leefomgeving. Inwoners met vragen over gezondheid en milieu kunnen bij ons terecht.

Wij adviseren reizigers over de noodzakelijke en gewenste vaccinaties voor het land dat ze bezoeken. Vervolgens zorgen wij voor de juiste toediening ervan. Ook specifieke beroepsgroepen kunnen bij de GGD hun vaccinaties halen.

Jongeren met vragen over seksualiteit, kunnen (gratis en anoniem) advies krijgen op ons Sense-spreekuur. Daarnaast verzorgen wij ook soa-testen en –behandeling voor jongeren en (andere) risicogroepen.

Wij voeren hygiëne-inspecties uit om ongezonde situaties en het ontstaan van infectieziekten te voorkomen. Onze inspecties richten zich op kindercentra, seksinrichtingen, tatoeage- en piercingshops en grootschalige evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling dat 24/7 bereikbaar is. Veilig Thuis brengt hulp voor slachtoffers zo snel mogelijk op gang. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen. Een melder kan een hulpverlener of naaste zijn van een (mogelijk) slachtoffer.